Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON


 

Dn. 31 grudnia 2020 r. zawarto:

 

1. Umowę dzierżawy nr 101/WMD/2020, która została zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY na okres od dn. 1 stycznia 2021 r. do dn. 31 grudnia 2023 r. i obejmuje grunt zabudowany budynkami wielorodzinnymi (z wyłączeniem ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5) o powierzchni 38,2516 ha z zastrzeżeniem, iż w przypadku ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego przedmiotowa umowa dzierżawy wygasa z dniem wpisu tego prawa w księdze wieczystej.

 

Mapy:

 

2. Umowę dzierżawy nr 102/WMD/2020, która została zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY na okres od dn. 1 stycznia 2021 r. do dn. 31 grudnia 2023 r. i obejmuje grunt zabudowany budynkami wielorodzinnymi przy ul. Symfonii 1, 2, 3, 4, 5 o powierzchni 1,8569 ha z zastrzeżeniem, iż w przypadku ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego przedmiotowa umowa dzierżawy wygasa z dniem wpisu tego prawa w księdze wieczystej. Z uwagi na podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste teren ten został objęty odrębną umową dzierżawy.

 

Mapa: 

 

3. Umowę dzierżawy nr 103/WMD/2020, która została zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY na okres od dn. 1 stycznia 2021 r. do dn. 31 grudnia 2023 r. i obejmuje teren o powierzchni 1,796 ha z zastrzeżeniem, iż w przypadku ustanowienia na rzecz Spółdzielni prawa użytkowania wieczystego przedmiotowa umowa dzierżawy wygasa z dniem wpisu tego prawa w księdze wieczystej. Teren objęty umową dzierżawy jest poddzierżawiany przez SBM STOKŁOSY pod pawilony handlowo-usługowe oraz parkingi. Zawarcie oddzielnej umowy dzierżawy wynika z Zarządzenia Nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Mapa: 

 


 

Dn. 5 lipca 2018 r. zawarto Umowę dzierżawy nr 70/WMD/2018 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY na okres od dn. 1 sierpnia 2018 r. do dn. 31 lipca 2021 r. Dzierżawiony teren stanowi część działki ewidencyjnej nr 4/12 z obrębu 1-10-09 przy ul. Wokalnej / ul. Zamiany o powierzchni 60 m2 z określeniem przeznaczenia terenu na parking. Podpisanie ww. umowy dzierżawy wynika z wyłączenia w dn. 31 sierpnia 2017 r. terenu zgodnie z treścią wniosku Burmistrza Dzielnicy Ursynów do Komisji Ładu Przestrzennego mającego pozostać we władaniu m.st. Warszawy (teren przy przejściu podziemnym przy ul. Beli Bartóka oraz grunt utwardzony zgodnie z wykonaną analizą architektoniczno-urbanistyczną nie jest niezbędny do funkcjonowania i obsługi budynków mieszkalnych). Wyłączony teren obejmował w części miejsca parkingowe, z których korzystają Członkowie Spółdzielni, dlatego też należało uznać za zasadne aby stosowną umową objąć ten teren, aby mieszkańcy mogli z nich w dalszym ciągu korzystać.

 

Mapa

 


 

Dn. 2 lipca 2020 r. zawarto Umowę dzierżawy nr ZDM/GPD/P/03/49/p/2020, która została zawarta pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa na rzecz, którego działa Zarząd Dróg Miejskich a Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY na okres od dn. 1 lipca 2020 r. do dn. 30 czerwca 2023 r. i obejmuje teren o powierzchni 71,80 m2, stanowiący fragment parkingu przy pawilonie usługowym przy ul. Grażyny Bacewiczówny 8.

 

Mapa: