Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON


 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY

 

Etapy Link Data

 

Uchwała Nr LXXXV/2212/2014 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

 

Biuletyn Infromacji Publicznej (treść)

3.07.2014

 

Ogłoszenie o przystąpieniu o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

14.09.2015

 

Uchwała Nr 757 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

17.08.2016

 

Uchwała Nr 1146 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

5.07.2017

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokosy (Ursynów) - wyłożenie

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

8.08.2017

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy (Ursynów) - wykaz uwag

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

26.02.2018

 

Uchwała Nr XLV/262/2018 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 13.03.2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagopsodarowania przestrznnego północnej części osiedla Stokłosy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

13.03.2018

 

Uchwała Nr LXIII/1732/2018 Rady m.st. Warszawy zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

22.03.2018

 


 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY - CZĘŚĆ A

 

Etapy Link Data

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy - część A (Ursynów) - ponowne wyłożenie

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

15.06.2018

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy - część A (Ursynów) - ponowne wyłożenie, przedłużenie terminu składania uwag

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

21.06.2018

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy - część A (Stokłosy) - wykaz uwag po ponownym wyłożeniu

 

Biuletyn Informcji Publicznej (treść)

19.12.2018

 

Uchwała Nr 255 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wniesienia pod obrady Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy - część A

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

29.05.2019

 

Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy - część A

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

5.06.2019

 

Uchwała Nr XV/346/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy - część A

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

4.07.2019

 

Dokonanie ogłoszenia pod poz. 9004 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwały Nr XV/346/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 4.07.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej częściu osiedla Stokłosy - część A

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (treść)

19.07.2019

 


 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OSIEDLA STOKŁOSY - CZĘŚĆ B

 

Etapy Link Data

 

Uchwała nr XLVII/283/2018 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

22.05.2018

 

Uchwała Nr LXIX/1902/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

14.06.2018

 

Dokonanie ogłoszenia pod poz. 6382 w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwały Nr LXIX/1902/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 14.06.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego (treść)

22.06.2018

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy – część B (Ursynów) – podsumowanie i uzasadnienie

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

9.07.2018

 


 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU UL. CISZEWSKIEGO

 

Etapy Link Data

 

Uchwała Nr XCII/2352/2014 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

16.10.2014

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego (Ursynów) – przystąpienie do sporządzania

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

25.01.2016

 

Uchwała nr 579 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie złożenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

9.03.2016

 

Uchwała nr 1133 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

28.06.2017

 

Uchwała nr 718 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

19.08.2020

 


 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. WOKALNEJ

 

Etapy Link Data

 

Uchwała LXXIV/2094/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

27.09.2018

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

13.09.2019

 

Uchwała nr 657 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wniesienia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

1.07.2020

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

9.10.2020

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej - wykaz uwag

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

26.01.2021

 


 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M.ST. WARSZAWY

 

Etapy Link Data

 

Uchwała Nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

24.05.2018

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

13.09.2018

 

Ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

21.01.2019

 

Uchwała nr 606 Zarządu Dzielnicy Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wniesienia uwag do przyszłego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

27.05.2020

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (treść)

18.01.2021