Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Konkurs ofert na najem pawilonu Koncertowa 13

07.02.2024 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY, z siedzibą w Warszawie, ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, ogłasza konkurs ofert na najem pawilonu usługowego o szacowanej powierzchni netto 1.652,74 m2, znajdującego się w Warszawie przy ul. Koncertowej 13 (część wysoka).

 

Wszelkie dokumenty związane z nieruchomością będącą przedmiotem konkursu ofert jak i samego konkursu ofert, w tym warunki  konkursu, są do wglądu lub odbioru w siedzibie SBM   STOKŁOSY, pokój 110, w godzinach pracy biura Spółdzielni, t.j. w poniedziałki w godzinach 8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16 oraz w piątki w godzinach 8-14.
Informacji dotyczących konkursu udziela Kierownik Działu Eksploatacyjnego Pan Marcin Wieczorek.

 

Podstawowymi warunkami udziału w konkursie są:

  1. Wpłata na konto  bankowe  SBM  STOKŁOSY  w  SANTANDER BANK POLSKA S. A. Nr 30 1090 1056 0000 0001 4369 1134 wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie dziesięć tysięcy zł) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2024 r.
  2. Złożenie „Zgłoszenia przystąpienia do konkursu ofert".

Zaklejoną kopertę zawierającą „Zgłoszenie przystąpienia do konkursu ofert", można złożyć w kancelarii Spółdzielni, w godzinach pracy biura Spółdzielni, t.j. w poniedziałki w godzinach 8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16 oraz w piątki w godzinach 8-14. Kopertę zawierającą „Zgłoszenie (…)” można także przesłać do Spółdzielni za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu korespondencji do Spółdzielni).


Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa w dniu 22.03.2024 r. o godz.  13:00.
Konkurs ofert może być na każdym etapie unieważniony bez podania przyczyn.

 

 

ZARZĄD SBM STOKŁOSY

 

 


 

1. Postanowienie Zarządu z 07.02.2024 r.
1.1. Załącznik Nr 1 do Postanowienia - Warunki konkursu ofert
1.1.1. Załącznik Nr 1 do Warunków konkursu ofert - Zgłoszenie przystąpienia do konkursu
1.1.1.1. Załącznik Nr 1 do Zgłoszenia przystąpienia do konkursu ofert - Charakterystyka działalności
1.1.1.2. Załącznik Nr 2 do Zgłoszenia przystąpienia do konkursu ofert - Zakres prac
1.1.2. Załącznik Nr 2 do Warunków konkursu ofert - Informacja o pawilonie
1.2. Załącznik Nr 2 do Postanowienia - Ogłoszenie
1.3. Załącznik Nr 3 do Postanowienia - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursow

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl