Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Konsultacje z Członkami Spółdzielni w sprawie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny będące w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

29.07.2015 r.

Konsultacje z Członkami Spółdzielni w sprawie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny będące 
w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

Informujemy, iż w dniu 30.07.2015 r. zostaną wyłożone do wglądu wstępne wyniki prac pracowni urbanistycznej dotyczące wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów będących w zasobach SBM STOKŁOSY, znajdujących się na obszarach objętych uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia planów o numerach LXXV/2212/2014 i XCII/2352/2014.

Wstępne wyniki prac pracowni urbanistycznej będą wyłożone do wglądu od dnia 30.07.15 r. do 20.08.15 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie, w pomieszczeniu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY, tj. pok.120. Przedmiotowe materiały będą dostępne wyłącznie dla Członków Spółdzielni od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.00.

Wszystkich Członków Spółdzielni zapraszamy do zapoznania się
z wyłożonym materiałem oraz do składania swoich opinii, spostrzeżeń bądź uwag, które w następnej kolejności zostaną przekazane pracowni urbanistycznej.

Szczegółowe informacje nt. ww. konsultacji zostaną przesłane odrębnym pismem do wszystkich Członków SBM STOKŁOSY.

Zarząd SBM STOKŁOSY                                                                                             

 

 

 

Warszawa, 29.07.2015 r.