Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aktualności

Konsultacje z Członkami Spółdzielni w sprawie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny będące w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

29.07.2015 r.

Konsultacje z Członkami Spółdzielni w sprawie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny będące 
w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

Informujemy, iż w dniu 30.07.2015 r. zostaną wyłożone do wglądu wstępne wyniki prac pracowni urbanistycznej dotyczące wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów będących w zasobach SBM STOKŁOSY, znajdujących się na obszarach objętych uchwałami Rady Miasta Stołecznego Warszawy o przystąpieniu do sporządzenia planów o numerach LXXV/2212/2014 i XCII/2352/2014.

Wstępne wyniki prac pracowni urbanistycznej będą wyłożone do wglądu od dnia 30.07.15 r. do 20.08.15 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie, w pomieszczeniu Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY, tj. pok.120. Przedmiotowe materiały będą dostępne wyłącznie dla Członków Spółdzielni od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-15.00.

Wszystkich Członków Spółdzielni zapraszamy do zapoznania się
z wyłożonym materiałem oraz do składania swoich opinii, spostrzeżeń bądź uwag, które w następnej kolejności zostaną przekazane pracowni urbanistycznej.

Szczegółowe informacje nt. ww. konsultacji zostaną przesłane odrębnym pismem do wszystkich Członków SBM STOKŁOSY.

Zarząd SBM STOKŁOSY                                                                                             

 

 

 

Warszawa, 29.07.2015 r.