Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Komunikat Rady Nadzorczej

15.12.2015 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 45/1 5 z 14 grudnia 2015 r. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Dotychczasową współpracę z p. Bogusławem Marcem oceniamy bardzo dobrze. W tym czasie w SBM Stokłosy zaszły istotne zmiany, a postawione przez Radę Nadzorczą przed Prezesem zadania zostaną do stycznia 2016 r. ukończone.

Decyzja o konkursie podyktowana była informacją od obecnego Prezesa o jego nowych wyzwaniach zawodowych (B. Marzec został powołany na prokurenta w spółce PGNiG). Do czasu wyboru nowego Prezesa, wszystkie sprawy Spółdzielni będą prowadzone bez zakłóceń przez obecny Zarząd. 

Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY