Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

Informacja dot.zalań na osiedlu Stokłosy spowodowanych intensywnymi opadami deszczu (12-13.07.br)

26.07.2016 r.

Szanowni Państwo,

W nocy z 12 na 13 lipca intensywne opady deszczu sięgające 40 l/m2spowodowały znaczne spiętrzenie wód opadowych i niedrożność tras magistrali kanalizacji deszczowej w Dolinie Służewieckiej. Wobec powyższego studzienki kanalizacji deszczowej po całkowitym wypełnieniu przestały odprowadzać wodę i wielu miejscach zalegała woda o głębokości nawet do 30-40 cm. Szczególnie narażone na zalania były parkingi położone w tzw. dołkach parkingowych i lokale użytkowe usytuowane w budynkach wielorodzinnych poniżej poziomu gruntu.

Większość studzienek odpływowych była drożna wobec powyższego w ciągu dwóch godzin od ustania opadów zgromadzona woda spłynęła, jednak w niektórych miejscach musieliśmy podjąć interwencję w celu udrożnienia fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej. Tak było przy budynku Lachmana 4 i na parkingu przy budynkach Zamiany 8 i Zamiany 10.

Dziękujemy za sygnały alarmujące o nieprawidłowościach związanych z odbiorem wód opadowych, do tej pory zgłosili Państwo 34 ww. zdarzenia.

Zauważone przez nas i przez Państwa nieprawidłowości w odbiorze wód opadowych skutkują dodatkowymi zleceniami oraz czyszczeniem ulicznych wpustów deszczowych i odcinków kanalizacji deszczowej a także wycinkę przerostu korzeni w kanalizacji deszczowej wykonywaną przez specjalistyczną firmę zewnętrzną.

Zarząd podjął kolejne kroki mające na celu minimalizację negatywnych skutków występujących deszczy nawalnych.

Zarząd SBM STOKŁOSY

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl