Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Skład Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, wybrana na XIII Walnym Zgromadzeniu 15 czerwca 2019 r. na trzyletnią X kadencję.

 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej i przynależność do Komisji Rady.
1. Robert Skibiński Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ewa Bakalarska Sekretarz Rady Nadzorczej i członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Zawacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Stefan Karpiński Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
5. Katarzyna Mech-Błaszkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej
6. Rafał Fijorek Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej
7. Rafał Grzegorzewski Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
8. Sławomir Litwin Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej (Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
9. Bożena Skowrońska-Nojszewska Członek Komisji Rewizyjnej
10. Marek Śliwak Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej X kadencji nastąpiło 25 czerwca 2019 r.


Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
- pod nr telefonu 22 545 30 31,
- drogą e-mailową na adres rada@stoklosy.com.pl,
- osobiście w pok. 116 u pracownika obsługującego Radę Nadzorczą.

 

W okresie do 30 czerwca 2020 r. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 do 18:00  w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (pok. 120) będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Nadzorczej X kadencji.


Radę Nadzorczą obsługuje:
Barbara Mieczkowska – Starszy Specjalista ds. Samorządowych :
poniedziałek        od  8:00 do 18:00,
wtorek                  od  8:00 do 16:00,
środa i czwartek  od 10:00 do 16:00.