Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Skład Rady Nadzorczej


Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY, wybrana na XIII Walnym Zgromadzeniu 15 czerwca 2019 r. na trzyletnią X kadencję.

 

Lp. Imię i Nazwisko Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej i przynależność do Komisji Rady.
1. Robert Skibiński Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ewa Bakalarska Sekretarz Rady Nadzorczej i członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Zawacki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
4. Stefan Karpiński Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
5. Katarzyna Mech-Błaszkiewicz Członek Komisji Rewizyjnej
6. Rafał Fijorek Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej
7. Rafał Grzegorzewski Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej
8. Sławomir Litwin Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej (Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej)
9. Bożena Skowrońska-Nojszewska Członek Komisji Rewizyjnej
10. Marek Śliwak Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej

 

Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej X kadencji nastąpiło 25 czerwca 2019 r.


Spotkanie z członkami Rady Nadzorczej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu:
- pod nr telefonu 22-545-30-31,
- drogą e-mailową na adres rada@stoklosy.com.pl,
- osobiście w pok. 116 u pracownika obsługującego Radę Nadzorczą.

 

W okresie od 01 września do 31 grudnia 2019 r., w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 w siedzibie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY (pok. 120) będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Nadzorczej X kadencji.


Radę Nadzorczą obsługuje:
Barbara Mieczkowska – Starszy Specjalista ds. Samorządowych :
poniedziałek        od  8:00 do 18:00,
wtorek                  od  8:00 do 16:00,
środa i czwartek  od 10:00 do 16:00.