Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności


W związku z informacją Prezesa Bogusława Marca,

14.12.2015 r.

W związku z informacją Prezesa Bogusława Marca, że nie będzie ubiegał się o wydłużeniu umowy o pracę zawartej ze Spółdzielnią, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 45/15 z 14 grudnia 2015 r. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Dotychczasową współpracę z p. Bogusławem Marcem Rada oceniła bardzo dobrze. W tym czasie w SBM Stokłosy zaszły istotne zmiany, a postawione przez Radę Nadzorczą przed Prezesem zadania były sukcesywnie realizowane.

W dniu 19 stycznia 2015 r. p. Bogusław Marzec złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.