Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności


W związku z informacją Prezesa Bogusława Marca,

14.12.2015 r.

W związku z informacją Prezesa Bogusława Marca, że nie będzie ubiegał się o wydłużeniu umowy o pracę zawartej ze Spółdzielnią, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 45/15 z 14 grudnia 2015 r. ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Dotychczasową współpracę z p. Bogusławem Marcem Rada oceniła bardzo dobrze. W tym czasie w SBM Stokłosy zaszły istotne zmiany, a postawione przez Radę Nadzorczą przed Prezesem zadania były sukcesywnie realizowane.

W dniu 19 stycznia 2015 r. p. Bogusław Marzec złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY.