Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 46/18 29 maja 2018 r.

29.05.2018 r.

Zapoznano się z informacją biegłych rewidentów, którzy przeprowadzili badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2017 rok. Biegłe stwierdziły, że „Sprawozdanie finansowe…”  spełnia wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r., z późniejszymi zmianami. Uchwałą nr 15/18 Rada przyjęła sprawozdanie finansowe i postanowiła rekomendować XI Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

 

 Uchwałą nr 16/18 przyjęto Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY za 2017 rok.

 

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał, które będą przedkładane przez Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY XI Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

 

Rada pozytywnie zaopinoiowała projekty przedstawionych uchwał, za wyjątkiem propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok w części dotyczącej § 1 ust. 3, tj. przeznaczenia kwoty 410.644,95 zł na zwiększenie funduszu remontowego Członkom Spółdzielni posiadającym spółdzielcze prawa do boksów garażowych zlokalizowanych przy Jastrzębowskiego 14 i Bartoka 6, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej boksów garażowych i miejsc postojowych w tych garażach.

 

Przyjęto treść „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY w 2017 roku”. Walnym Zgromadzeniem.

 

Przyjęto treść odpowiedzi na pisma członków spółdzielni skierowane do Rady Nadzorczej