Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 47/18 05 i 18 czerwca 2018 r.

18.06.2018 r.

  1. Wyrażono zgodę na przekroczenie kwoty budżetu zarezerwowanego w planie gospodarczo – finansowym na rok 2018 na realizację zadania: „Budowa miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych przy ul. Zamiany 9” z  jednoczesnym zaleceniem przeprowadzenia z wykonawcami (oferentami) dodatkowych negocjacji w celu obniżenia ceny.
  2. Podjęto Uchwałę nr 17/18 w sprawie odstąpienia od wyboru wykonawcy robót instalacyjnych – wymiany instalacji gazowej w budynku Symfonii 4 metodą polimeryzacji, na podstawie postanowień Zasad udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi. Zalecono dodatkowe zabezpieczenie interesów Spółdzielni w umowie. Jednocześnie zalecono Zarządowi analogiczne postępowanie w sprawie instalacji gazowej co do budynku przy ul. Stokłosy 1.
  3. Omówiono sprawę remontu dachu pawilonu handlowego przy ul. Bacewiczówny 8 i zalecono Zarządowi wystąpienie w trybie zapytania o cenę do dwóch podmiotów.
  4. Omówiono sprawę remontu dwóch lokali mieszkalnych odzyskanych w drodze eksmisji i zalecono wybór wykonawcy poprzez wystąpienie w trybie zapytania o cenę do dwóch podmiotów.