Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 56/18 28 i 30stycznia 2019 r.

26.02.2019 r.

Do najistotniejszych spraw, które były przedmiotem obrad 56 posiedzenia Rady Nadzorczej m.in. należało:

  • Uchwalenie planu remontów na rok 2019 (Uchwała nr 03/19 z dnia 28.01.2019r.). Zwrócono się do Zarządu o przygotowanie założeń/koncepcji realizacji, z harmonogramem rozłożonym na okres kilku lat oraz kosztami, prac remontowych umożliwiających, w sposób kompleksowy, rozwiązanie określonych potrzeb (ze szczególnym uwzględnieniem: remontu kapitalnego dachów, wymiany nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, modernizację placów zabaw) w skali całej Spółdzielni i jej zasobów. W przypadku remontu ciągów pieszo-jezdnych (na kostkę brukową) należy rozważyć zaplanowanie prac jednorazowo na większej przestrzeni (możliwie całej enklawy). Powyższe powinno stanowić bazę do dyskusji nad uchwaleniem Planu gospodarczo-finansowego na 2019 rok i lata następne (w zakresie remontów) oraz propozycji aktualizacji uchwały Walnego w sprawie kierunków strategicznych Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY.
  • Uchwałą nr 04/19 wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Biura Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców i realizację zadań określonych w planie gospodarczo- finansowym na 2019 rok.
  • Uchwałą nr 05/19 wprowadzono zmiany w zasadach udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi. Wprowadzone zmiany doprecyzowują zasady wyboru wykonawców i mają na celu pozyskanie większej liczy ofert.
  • Przyjęto ramowy plan pracy Rady Nadzorczej do końca kadencji obecnej Rady.