Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie Rady Nadzorczej nr 57/19 z 12 lutego 2019 r.

03.04.2019 r.

 Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nr 57 z dnia 12 lutego 2019 r.

  • Rada, 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału SBM STOKŁOSY w prawie współużytkowania wieczystego gruntu przy ul. Jastrzębowskiego 22 wraz z prawem współwłasności położonego na tej nieruchomości budynku. Zdaniem Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym XII Walnym Zgromadzeniu powinna być przedstawiona przez Zarząd szczegółowa informacja odnośnie poszczególnych rozwiązań, z podaniem kalkulacji kosztów i zysków przy każdym z proponowanych wariantów. Podjęcie decyzji należałoby w tej sytuacji przenieść na doroczne Walne Zgromadzenie, po zweryfikowaniu przedstawionych przez Zarząd założeń z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych na Nadzwyczajnym XII Walnym Zgromadzeniu.
  • Uzgodniono treść odpowiedzi na pisma mieszkańców.