Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 2 marca 2017 r.

02.03.2017 r.

Odbyło się spotkanie z przedstawicielami członków Spółdzielni zamieszkałymi w budynku Lachmana 2. Spotkanie dotyczyło niezadowolenia mieszkańców dot. instalacji na dachu budynku stacji bazowej telefonii komórkowej. W wyniku spotkania Rada Nadzorcza postanowiła przeprowadzić kontrolę umów zawartych na instalację na budynkach wielorodzinnych anten telefonii komórkowej z uwzględnieniem trybu zawarcia ww. umów,. Ponadto:

  • uchwalono plan gospodarczo – finansowy na rok 2017,
  • przyjęto wnioski i zalecenia z analizy zużycia ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 43 budynkach zasobów Spółdzielni w odniesieniu do zamówionych mocy.

Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy, zalecono Zarządowi podjęcie działań mających na celu zmniejszenie mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody, oraz skorygowanie nieprawidłowości.

Zapoznano się z informacją Zarządu na temat:

  • przebiegu wynajmu pawilonu przy ul. Bacewiczówny oraz pomieszczeń po sklepie meblowym w pawilonie przy ul. Stokłosy oraz Pasażu Stokłosy i uzgodnienie stanowiska w przedmiotowej sprawie;
  • przebiegu rozmów z najemcą budynku przy ul. Koncertowej 13;
  • przygotowań do przeprowadzenia ankiety, wśród mieszkańców budynków z wyremontowaną elewacją, w związku z upływem okresu gwarancji;
  • harmonogramu przeprowadzenia ankiety w sprawie podziału enklawy Zamiany;
  • aktualnego stanu spraw terenowo - prawnych i nowej umowy dzierżawy terenów,;
  • aktualnego stanu spraw związanych z wymianą instalacji gazowej;
  • utrudnień dot. parkowania samochodów w rejonie Związku Walki Młodych – Lachmana oraz niedogodności dla mieszkańców związanych z inwestycją prowadzoną przez DOM DEVELOPMENT przy ul. –Rodowicza „Anody”.