Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

IX kadencja (2016-2019)


Posiedzenie z dnia 3 lipca 2017 r.

03.07.2017 r.

Przyjęto Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY za pierwszy kwartał 2017 roku.

Rada wyraziła zgodę na sfinansowanie z środków funduszu remontowego Spółdzielni kosztów remontu dwóch lokali (przy ul. Bacewiczówny i Koncertowej), wolnych w sensie prawnym, celem wynajęcia w przyszłości podmiotom gospodarczym.

Wysłuchano także informacji Prezesa SBM Stokłosy na temat bieżących spraw Spółdzielni, w tym stanu negocjacji w sprawie zawarcia nowej umowy dzierżawy i ewentualnych zmian opłat po zrealizowaniu uchwały IX Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału nadwyżki bilansowej w 2015 r. oraz ewentualnych zmian planu gospodarczo – finansowego na 2017 r.