Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

X kadencja (2019-2022)


I Posiedzenie Rady Nadzorczej 25 czerwca 2019 r.

04.07.2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyło się I posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane przez Przewodniczącego XIII Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, na którym nastąpiło ukonstytuowanie Rady Nadzorczej X kadencji.

Powołano Prezydium Rady Nadzorczej, oraz Uchwałą nr 20/19 powołano Komisję Rewizyjną i Uchwałą nr 21/19 Komisję Eksploatacyjno-Technicznej.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez XIII Walne Zgromadzenie pracują w nw. Komisjach:

Lp.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej i przynależność do Komisji Rady.

1.

Robert Skibiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Lechosław Uszyński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

3.

Ewa Bakalarska

Sekretarz Rady Nadzorczej i członek Komisji Rewizyjnej

4.

Marek Zawacki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5.

Stefan Karpiński

Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

6.

Katarzyna Mech-Błaszkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej

7.

Rafał Fijorek

Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej

8.

Rafał Grzegorzewski

Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

9.

Sławomir Litwin

Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej

10.

Bożena Skowrońska-Nojszewska

Członek Komisji Rewizyjnej

11.

Marek Śliwak

Członek Komisji Eksploatacyjno-Technicznej i Rewizyjnej