Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

X kadencja (2019-2022)


II Posiedzenie Rady Nadzorczej z 30 lipca 2019 r.

06.08.2019 r.

Rada Nadzorcza przyjęła nw. porządek obrad:

Część I bez udziału Zarządu

Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Część II z udziałem Zarządu

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja Zarządu na temat:
  1. aktualnego stanu spraw terenowo – prawnych;
  2. prac remontowych i przetargów na wybór wykonawców;
  3. spraw bieżących.

 Część III bez udziału Zarządu

 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej nr I/2019 z 25 czerwca 2019 r.
 2. Omówienie spraw organizacyjnych i zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. komunikacji Zarządu i Rady Nadzorczej z mieszkańcami SBM STOKŁOSY,
  2. omówienie pism kierowanych do Rady Nadzorczej,
  3. ustalenie terminu zakresu następnego spotkania Rady Nadzorczej,
  4. przekazanie zestawienia zaleceń z kontroli działalności Zarządu przez Radę Nadzorczą w  latach 2016-2019.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
USTALENIA

W ramach spraw organizacyjnych Rada Nadzorcza przyjęła, że w okresie od września do końca roku 2019, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Przewodniczący Rady Nadzorczej, w godzinach od 17;00 do 18;00 będzie pełnił dyżur w Radzie. Niezależnie od dyżurów Przewodniczącego spotkania z Członkami Spółdzielni będą odbywały się na dotychczasowych zasadach, tj. po wcześniejszym uzgodnieniu terminy z pracownikiem obsługującym Radę Nadzorczą.