Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI MONTAŻ WIND

Aktualności

Ursynowskie Potańcówki

13.09.2017 r.

Informacja o postępowaniach przetargowych w 2017 r.

12.09.2017 r.

           

Czytaj dalej

Informacja dotycząca działań SBM STOKŁOSY zmierzających do złożenia w terminie wniosku do projektu MPZP

11.09.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa przypomina, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna granica obrębu 1-10-02 stanowiąca granicę dzielnic Ursynów i Mokotów m.st. Warszawy (wzdłuż ul. Dolina Służewiecka),
  • od wschodu i południowego wschodu: wschodnia granica obrębów:
    1-10-02 (wzdłuż ul. Elegijnej i Okaryny), 1-10-09 (wzdłuż ul. Zamiany),
  • od zachodu: zachodnia granica obrębów: 1-10-09 (wzdłuż ul. Koncertowej), 1-10-02 (wzdłuż ul. Stokłosy) stanowiąca wschodnią granicę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zachodniej części Ursynowa Północnego.

jest wyłożony do publicznego wglądu do 18 września 2017 roku, w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, przy ul. Marszałkowskiej 77/79,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl. 

 Ostateczny termin zgłaszania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego upływa 2 października 2017 r. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 

Uwagi i wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można składać również za pośrednictwem Spółdzielni w terminie do 21 września br. Wnioski mieszkańców, które zostaną złożone w siedzibie Spółdzielni w ww. terminie będą rozpatrzone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni i dnia 29 września br. złożone do Prezydenta m.st. Warszawy. Zachęcamy, aby wnioski były poparte podpisami jak największej liczby mieszkańców.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją opracowaną przez architekta we współpracy z prawnikiem na zlecenie SBM STOKŁOSY. Wstępne uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy dotyczące różnic pomiędzy treścią projektu planu a jego częścią graficzną oraz wniosek do MPZP będący odzwierciedleniem stanowiska Spółdzielni są dostępne do wglądu w biurze Spółdzielni w pok. 118 w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-15.00.

 

Informacja o odwołaniu przyjęć mieszkańców

11.09.2017 r.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie informuje, że
ze względu na udział Prezesa Zarządu w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zaplanowanym na poniedziałek 11 września 2017 na godzinę 16:00, zostają odwołane godziny przyjęć mieszkańców przez Prezesa w ww. dniu.

W zastępstwie Prezesa w dniu dzisiejszym Mieszkańców będzie przyjmował w godz. 16.00-18.00 Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego Pan Dariusz Rządzki.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Porozmawiaj z Burmistrzem Robertem Kempą

08.09.2017 r.