Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Gospodarowanie Odpadami

10.11.2020 r.

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje w załączeniu korespondencję skierowaną do Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawie z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwał m.st. Warszawy dot. gospodarwoania odpadami komunalnymi.

 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z publikowanym materiałem.

Czytaj dalej

ZMIANY W FUNKCJONOWANU BIURA SBM STOKŁOSY

04.11.2020 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19 wśród pracowników SBM STOKŁOSY oraz powstałym zgrożeniem epidemicznym, w dniach od 4.11.2020 r. do 6.11.2020 r. biuro Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 będzie zamknięte ze względu na konieczność przeprowadzenia ozonowania.

 

W ww. okresie nadal będzie funkcjonowała obsługa telefoniczna:

Kancelaria tel. 22 545 30 20

oraz

Zgłoszenia awarii tel. 22 641 87 14

(po godzinach pracy Biura tel. 663 646 565)

 

Z góry dziękujemy na wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych informacji.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

SKŁADANIE UWAG DO MPZP W REJONIE UL. WOKALNEJ

30.10.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Z uwagi na obwieszczenie z dnia 9 października 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wokalnej, wobec podjęcia przez Radę m.st. Warszawa Uchwały nr LXXIV/2094/2018 z dnia 27 września 2018 r., pragniemy przypomnieć o możliwości zapoznania się z wyłożonym materiałem i złożenia uwag.

 

Uwagi należy składać:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy do Prezydenta m.st. Warszawy, na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym lub na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego w dn. 4 listopada 2020 r. o godz. 17.00 (szczegóły w linkach poniżej).

 

w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r.

 

Więcej informacji:

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonego do publicznego wglądu.

Uwagi złożone w terminie zostaną rozpatrzone przed uchwaleniem planu miejscowego.

SPOTKANIE Z PROF. MIROSŁAWEM NAGIELSKIM

29.10.2020 r.

Miłośników historii Polski zapraszamy na spotkanie z prof. Mirosławem Nagielskim poświęcone Bitwie warszawskiej 1920 roku , które odbędzie się 29 października (czwartek) o godz. 19, w Czytelni Naukowej nr XIV, ul. Lachmana 5. Wstęp wolny.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 188 > >

Warszawa, dnia 15.10.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Spółdzielni, biuro Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 ZAWIESZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ MIESZKAŃCÓW W OKRESIE OD 15.10.2020 R. DO ODWOŁANIA.

W w/w okresie nadal funkcjonuje obsługa telefoniczna oraz mailowa:

Kancelaria
tel. 22 545 30 20
Zgłoszenia awarii
tel. 22 641 87 14

(po godzinach pracy Biura tel. 663 646 565)

kancelaria@stoklosy.com.pl, sekretariat@stoklosy.com.pl

Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych informacji.