Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aktualności

Wniosek Spółdzielni do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

21.03.2016 r.

W dniu 18.03.2016 r. złożony został przez Spółdzielnie wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

 

Czytaj dalej

11.03.2016 r.

W związku z uzyskaniem rozbieżnych opinii, propozycji w sprawie projektu wniosku do mpzp w zakresie przeznaczenia terenu, na którym zlokalizowany jest parking przy
ul. Ciszewskiego (dot. górnej i dolnej płyty parkingu), Zarząd podjął decyzję
o zorganizowaniu spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami i użytkownikami parkingu przy ul. Lachmana 7, w celu uzyskania spójnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z związku z powyższym zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury Stokłosy w Galerii „U”

Czytaj dalej

Projekt wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

15.02.2016 r.

Wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

dla obszaru objętego Uchwałą NR XCII/2352/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

Czytaj dalej

Komunikat Rady Nadzorczej

15.02.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W ślad za informacją dotyczącą możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy, iż wyznaczony stosunkowo krótki termin tj. do 26 lutego 2016 roku podyktowany jest koniecznością wypracowania przez Mieszkańców w porozumieniu z Organami Spółdzielni jednolitego stanowiska, które to musi zostać przedłożone  do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego do dnia 18 marca 2016 roku.

Czytaj dalej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego (Ursynów) - przystąpienie do sporządzania

12.02.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pojawiło się ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy informujące o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków.

Czytaj dalej