Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Szanowni Państwo,

22.06.2017 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY skierowały do przedstawicieli władz jednostek oświatowych, zlokalizowanych w obrębie bądź bezpośrednim sąsiedztwie spółdzielczego Osiedla STOKŁOSY, zaproszenie do nawiązania szeroko rozumianej współpracy, celem identyfikacji konkretnych społecznych problemów, kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym i wspólnej realizacji ważnych celów. Poniżej publikujemy treść pisma. Podobne pisma skierowane zostały również do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 303, Przedszkola nr 52, Przedszkola nr 126, Przedszkola nr 385, Gimnazjum nr 92 oraz Przychodni SPZOZ Warszawa-Ursynów.

 

UDZIAŁ ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ - JAKO DELEGATA - W VI KONGRESIE SPÓŁDZIELCZOŚCI

20.06.2017 r.

 

W dniach 12-13 grudnia 2016 r. Pan Artur Krysztofiak, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uczestniczył w roli Delegata w VI Kongresie Spółdzielczości zorganizowanym w Warszawie. Kongres, odbywający się co 4 lata, zgromadził ponad 600 przedstawicieli ruchu spółdzielczego wszystkich branż z całego kraju (oprócz  spółdzielni mieszkaniowych, także m.in. banki spółdzielcze, SKOK-i, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie rzemieślnicze, mleczarskie, czy spółdzielnie spożywców "SPOŁEM"). Zaproszeni byli także przedstawiciele Rady Ministrów, posłowie i senatorowie, goście z zagranicy oraz pracownicy naukowi. Podczas Kongresu wybrano m.in. członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które jest najwyższym organem KRS oraz przedyskutowano wyzwania stojące przed ruchem spółdzielczym w nadchodzącym czasie (w tym planowane zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych czy udział spółdzielni w realizacji rządowego programu "Mieszkanie+").

Pan Artur Krysztofiak aktywnie uczestniczył w Kongresie, zabierając kilkukrotnie głos podczas obrad plenarnych. W swoich wystąpieniach podkreślał konieczność zintensyfikowania współpracy i poprawy komunikacji wewnątrz ruchu spółdzielczego, wsparcia Krajowej Rady Spółdzielczej w działaniach poszczególnych spółdzielni na styku spółdzielnia-organy samorządowe lub rządowe (np. przy regulacji własności gruntów, uchwalaniu MPZP) czy spółdzielnia-dostawcy mediów (woda, ciepło, gaz, etc.), a także tworzenia grup zakupowych (np. kilku sąsiadujących ze sobą spółdzielni, które mogłyby korzystać z efektu skali podczas negocjowania warunków umów z dostawcami mediów, etc.). Ponadto zwracał uwagę na konieczność większej transparentności w celu poprawy wizerunku ruchu spółdzielczego (często traktowanego jako relikt minionej epoki) w mediach i w społeczeństwie oraz otwartości na nowe środowiska i technologie, w tym młode pokolenie spółdzielców. Poruszył także sprawy nieuregulowanych gruntów spółdzielczych, zwłaszcza tych, które są tylko dzierżawione przez spółdzielnie (tak jak w przypadku SBM STOKŁOSY), zwracając uwagę na konieczność wsparcia organów KRS dla takich spółdzielni w ich relacjach z właścicielami gruntów (najczęściej władze samorządowe) mających na celu przyspieszenie procesu przekształceń.

W kuluarach Kongresu była możliwość zapoznania się i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych spółdzielni. Kontakty te mogą zaowocować realizacją różnych inicjatyw z korzyścią dla naszej Spółdzielni. Pan Artur Krysztofiak był jednym z inicjatorów propozycji, aby regularnie spotykać się w gronie Delegatów (wybranych na Zjeździe Przedkongresowym Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Mazowieckiego) i na tym forum omawiać najistotniejsze bieżące zagadnienia i problemy. Warto nadmienić, że w trakcie Kongresu na ręce Pana Artura Krysztofiak przekazano podziękowania i gratulacje dla Domu Kultury Stokłosy od redakcji miesięcznika spółdzielczego TĘCZA POLSKA, gdzie w jednym z ostatnich numerów ukazał się artykuł o działalności naszego Domu Kultury oraz zdjęcia prac tu wykonanych.

II PIKNIK SĄSIEDZKI - PLAC WIELKIEJ PRZYGODY

20.06.2017 r.

 

Czytaj dalej

KONSULTACJE ZMIAN NAZW ULIC

12.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę (1), która nakazuje , by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic. Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta stołecznego Warszawy zdecydowała (2), żeby spytać mieszkańców o opinię w sprawie zmiany nazw 12 ulic, między innymi o nazwę ulic Józefa Ciszewskiego i ul. Związku Walki Młodych na Ursynowie.

 

Konsultacje trwają od 16 czerwca do 31 lipca 2017r.

 

Jak można wyrazić opinię?

- na spotkaniu Ursynów : 26 czerwca, godz. 18:00-20:00, Dom Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5

- on-line: www.konsultacje.um.warszawa.pl (ankieta dostępna od 16 czerwca)
- za pomocą papierowego formularza dostępnego (od 16 czerwca) w wydziałach obsługi mieszkańców urzędów dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Targówek, Ursynów, Wola

 

Pełne informacje znajdą Państwo tutaj:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/konsultacje-zmian-nazw-wybranych-ulic

Raport z konsultacji będzie dostępny na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl

 

(1) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744). (2) Uchwała NR XLVIII/1159/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie

 

Zachęcamy do przekazania informacji sąsiadom!

 

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY - MIESZKAŃCÓW OSIEDLA STOKŁOSY

20.06.2017 r.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że z dniem 01.10.2019 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Rachunek bankowy SBM STOKŁOSY, będzie obsługiwany przez:

Santander Bank Polska

Jednocześnie informujemy, że do dnia 30.04.2020r. będą funkcjonowały rachunki bankowe w Banku PEKAO SA oraz PKO BP, które zostaną ostatecznie zamknięte z datą wymienioną powyżej.

UWAGA:

W związku ze zmianą rachunku bankowego, uprzejmie prosimy o informację w sprawie zamówienia książeczki do opłat. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 22 545-30-39 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. nr 113.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY