Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

02.05.2016 r.

uprzejmie informuje, że biuro Spółdzielni w dniu 02.05.2016 r. będzie czynne do godziny 15.00.

Zarząd SBM STOKŁOSY

Szanowni Mieszkańcy

14.04.2016 r.

          Informujemy, iż firma NIVEA Polska jak co roku organizuje konkurs „Podwórko NIVEA”, w którym mogą brać udział gminy i spółdzielni mieszkaniowe. W 40 gminach i spółdzielniach, które zbiorą największą liczbę głosów internautów na zgłoszoną lokalizację, powstaną nowe place zabaw.

    W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich mieszkańców Spółdzielni do zaproponowania lokalizacji, która zostanie zgłoszona przez Spółdzielnie do konkursu. Ponieważ, jak wynika z zasad akcji „Podwórko NIVEA”, zgłoszenia może dokonać tylko:

- przedstawiciel gminy,

- przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej,

- przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej.

prosimy o przesyłanie swoich propozycji do 26.04.2016r., na adres sekretariat@stoklosy.com.pl

      W momencie, kiedy zgłoszona lokalizacja zostanie zatwierdzona przez organizatora, trafi na listę zarejestrowanych lokalizacji, na które będą mogli głosować internauci z całej Polski, w terminie od 5 maja do 30 czerwca. Natomiast realizacja nowych placów zabaw przewidziana jest na sierpień -październik 2016 r.

   Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie internetowej http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Zarząd SBM STOKŁOSY   

Wniosek Spółdzielni do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

21.03.2016 r.

W dniu 18.03.2016 r. złożony został przez Spółdzielnie wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

 

Czytaj dalej

11.03.2016 r.

W związku z uzyskaniem rozbieżnych opinii, propozycji w sprawie projektu wniosku do mpzp w zakresie przeznaczenia terenu, na którym zlokalizowany jest parking przy
ul. Ciszewskiego (dot. górnej i dolnej płyty parkingu), Zarząd podjął decyzję
o zorganizowaniu spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami i użytkownikami parkingu przy ul. Lachmana 7, w celu uzyskania spójnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z związku z powyższym zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury Stokłosy w Galerii „U”

Czytaj dalej

Projekt wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

15.02.2016 r.

Wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

dla obszaru objętego Uchwałą NR XCII/2352/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

Czytaj dalej