Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Sprawy terenowo - prawne


Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy

07.06.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informacje od Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatura w Dzielnicy Ursynów (dalej BGN), o terminie posiedzenia  Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy tj. 13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 17.00, sala Rudniewa, IVp. w Pałacu Kultury i Nauki.

Punkt 4 proponowanego porządku obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Rady m. st. Warszawy brzmi „Omówienie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego regulacji gruntów na rzecz Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Stokłosy”.”.

Jak wynika z ww. pisma z dnia 07.06.2016 r. wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami dotyczy zaopiniowania poniższych możliwości.

1. Pozostawienia we władaniu m. st. Warszawy nieruchomości położonych w Dzielnicy Ursynów:

a) przy ul. Beli Bartoka oznaczonej jako części działek ewidencyjnych nr 4/11, 4/12 i 4/15 z obrębu 1-10-09 o łącznej powierzchni ok. 2250 m2 – zgodnie z wnioskiem spółdzielnia (przy przejściu podziemnym przy Beli Bartoka);

b) pomiędzy budynkiem Związku Walki Młodych 11 a terenem oświatowym przy ul. Związku Walki Młodych 11 a terenem oświatowym przy ul. ZWM 10 oznaczonej jako część dz. ew. nr 5/55 z obrębu 1-10-10 o powierzchni ok. 500 m2 – parking przy terenie oświatowym;

c) pomiędzy budynkami Wokalna 3, Stokłosy 6, Stokłosy 2/4 i terenem oświatowym przy ul. Wokalnej 1 oznaczonej jako części dz. ew. nr 22/2 i 24/3 z obrębu 1-10-09 o łącznej powierzchni ok. 3800 m2;

d) przy al. KEN w pobliżu budynków Związku Walki Młodych 1 i 3 oznaczonej jako części dz. ew. nr 5/40 z obrębu 1-10-10 o powierzchni ok. 4000 m2.

2. Oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz SBM STOKŁOSY nieruchomości położonej u zbiegu al. J. Radowicza „Anody” i ul. Ciszewskiego oznaczonej jako część dz. ew. nr 5/16 i 5/40 z obrębu 1-10-10 o łącznej powierzchni ok. 2700 m2 – zgodnie z wnioskiem Spółdzielni.

Komisja Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy jak wynika z Instrukcji dotyczącej szczegółowych zasad i procedur przy rozpatrywaniu wniosków w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni, w trybie art. 204, 207 i 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozstrzyga w powstaniu kwestii spornych w zakresie opinii urbanistycznej w zakresie określenie gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z budynku, o którym mowa w przepisie art. 208 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Informujemy ponadto, iż w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego może uczestniczyć każdy zainteresowany, każdy zainteresowany będzie miał możliwość wypowiedzenia się w ww. sprawach. W tym miejscu serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego, która rozstrzygać będzie w sprawach, które bezpośrednio nas dotyczą.

Szczegółowe informacje nt. ww. spraw będą Państwu udzielane w siedzibie Spółdzielni w pokoju 118 w godzinach pracy Spółdzielni, w dniu 11.06.2016 r. (sobota) biuro Spółdzielni będzie czynne w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Poniżej zamieszczamy:

1. Proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego,

2. Pismo BGN-u znak: GK-D-XII.6841.3.2014.LNO (19.KZA.D-XII-GK) z dnia 07.06.2016 r.