Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Sprawy terenowo - prawne


MPZP północnej części osiedla Stokłosy - informacje po posiedzeniu Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu rady Dzielnicy Ursynów

19.08.2016 r.

W dniu 18.08.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu W punkcie 2 porządku obrad omówiony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy.

W etapie konsultacji wewnętrznych ww. Komisje zostały poproszone przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów o przedstawienie swojego stanowiska i przekazania opinii w sprawie wstępnego projektu planu miejscowego. Przypominamy, iż projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy, sporządzany jest dla obszaru objętego Uchwałą nr LXXXV/2212/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r., tj. enklawa Koncertowej, enklawa domów jednorodzinnych, enklawa Symfonii 1-5 oraz enklawa Stokłosy, Wokalnej, Zamiany.

Po licznych wystąpieniach mieszkańców naszej Spółdzielni, organów statutowych Spółdzielni oraz innych osób biorących udział w dyskusji, udało się wypracować wspólne stanowisko, które zostało przedstawione w piśmie Przewodniczącego Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Pana Krystiana Malesy z dnia 18.08.2016 r., które zostało skierowane do Pana Roberta Kempy-Burmistrza Dzielnicy Ursynów.

Dziękujemy wszystkim obecnym na posiedzeniu mieszkańcom, zainteresowanym losami przeznaczenia naszych terenów w przyszłości, za tak liczną obecność.

Mamy głęboką nadzieję, że Nasz głos zostanie wysłuchany a wielogodzinna dyskusja uświadomiła władzy Dzielnicy Ursynów o problemach pojawiających się na terenie objętym projektem planu miejscowego.

Informujemy ponadto, iż o kolejnych etapach powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które obejmą tereny naszej Spółdzielni, będą Państwo informowani poprzez stronę internetową Spółdzielni www.stoklosy.com.pl.

 

Poniżej zamieszczamy:

1. Pismo Przewodniczącego Komisji Architektury i Ochrony Środowiska z dnia 18.08.2016 r. 

2.http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,60265,20567558,ursynow-goraca-dyskusja-nad-planem-zagospodarowania-nie-chcemy.html

3.http://www.haloursynow.pl/artykuly/niech-rzadza-mieszkancy-nie-deweloperka-burza-o-pl,6477.htm