Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

INFORMACJA

01.06.2016 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informuje, że dnia 06 czerwca 2016 r. (poniedziałek), ulegną zmianie godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Zarządu Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY.

Prezes Zarządu zaprasza interesantów

 w godzinach  16:30 do  18:30.

INFORMACJA O IX WALNYM ZGROMADZENIU SBM STOKŁOSY

24.05.2016 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, działając na podstawie § 86 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że zwołuje IX Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. (środa), w dużej auli Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie przy ul. Stokłosy 3. 

Czytaj dalej

Informacje w sprawie zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych

18.05.2016 r.

Szanowni Państwo - mieszkańcy budynków wielorodzinnych i najemcy lokali użytkowych przy ul. Związku Walki Młodych!

 

Na przestrzeni ostatnich lat, kolejny już raz spotykamy się z działaniami władz zmierzającymi do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych. Z przebiegu procesu legislacyjnego Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wynika, że projekt ustawy w dniu 1 kwietnia b.r. został uchwalony przez Sejm, 29 kwietnia b.r. w sprawie ustawy stanowisko zajął Senat, nie wnosząc żadnych poprawek do projektu, zaś dnia 4 maja b.r. ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, organ jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiązany do zmiany nazwy ulicy Związku Walki Młodych.

Czytaj dalej

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY

02.05.2016 r.

uprzejmie informuje, że biuro Spółdzielni w dniu 02.05.2016 r. będzie czynne do godziny 15.00.

Zarząd SBM STOKŁOSY

Szanowni Mieszkańcy

14.04.2016 r.

          Informujemy, iż firma NIVEA Polska jak co roku organizuje konkurs „Podwórko NIVEA”, w którym mogą brać udział gminy i spółdzielni mieszkaniowe. W 40 gminach i spółdzielniach, które zbiorą największą liczbę głosów internautów na zgłoszoną lokalizację, powstaną nowe place zabaw.

    W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich mieszkańców Spółdzielni do zaproponowania lokalizacji, która zostanie zgłoszona przez Spółdzielnie do konkursu. Ponieważ, jak wynika z zasad akcji „Podwórko NIVEA”, zgłoszenia może dokonać tylko:

- przedstawiciel gminy,

- przedstawiciel spółdzielni mieszkaniowej,

- przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej.

prosimy o przesyłanie swoich propozycji do 26.04.2016r., na adres sekretariat@stoklosy.com.pl

      W momencie, kiedy zgłoszona lokalizacja zostanie zatwierdzona przez organizatora, trafi na listę zarejestrowanych lokalizacji, na które będą mogli głosować internauci z całej Polski, w terminie od 5 maja do 30 czerwca. Natomiast realizacja nowych placów zabaw przewidziana jest na sierpień -październik 2016 r.

   Więcej informacji nt. konkursu znajduje się na stronie internetowej http://www.nivea.pl/Porady/ext/pl-PL/podworko2016

Zarząd SBM STOKŁOSY   

Wniosek Spółdzielni do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

21.03.2016 r.

W dniu 18.03.2016 r. złożony został przez Spółdzielnie wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

 

Czytaj dalej

11.03.2016 r.

W związku z uzyskaniem rozbieżnych opinii, propozycji w sprawie projektu wniosku do mpzp w zakresie przeznaczenia terenu, na którym zlokalizowany jest parking przy
ul. Ciszewskiego (dot. górnej i dolnej płyty parkingu), Zarząd podjął decyzję
o zorganizowaniu spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami i użytkownikami parkingu przy ul. Lachmana 7, w celu uzyskania spójnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Z związku z powyższym zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 15 marca 2016 r. o godzinie 17:00 w Domu Kultury Stokłosy w Galerii „U”

Czytaj dalej

Komunikat Rady Nadzorczej

15.02.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W ślad za informacją dotyczącą możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uprzejmie informujemy, iż wyznaczony stosunkowo krótki termin tj. do 26 lutego 2016 roku podyktowany jest koniecznością wypracowania przez Mieszkańców w porozumieniu z Organami Spółdzielni jednolitego stanowiska, które to musi zostać przedłożone  do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego do dnia 18 marca 2016 roku.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

22.01.2016 r.

W związku z rezygnacją Pana Tomasza Stępnia z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SBM STOKŁOSY, Rada Nadzorcza w dniu 21.01.2016 r. wybrała Pana Tomasza Nikodema na Przewodniczącego RN, natomiast Sekretarzem RN została Pani Ewa Bakalarska.

 

Więcej informacji odnośnie organizacji biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej znajdą Państwo w zakładce „O spółdzielni”- folder  „Rada Nadzorcza”.

Czytaj dalej

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl