Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ ROMANA BERNATOWICZA - "PODCZERWIEŃ - ŚWIAT RÓWNOLEGŁY"

04.02.2020 r.

Zaprasazmy na wernisaż wystawy fotograficznej Romana Bernatowicza - "Podczerwień - świat równoległy", która odbędzie się 6 lutego o godz. 18 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B. Fotografie krajobrazowe wykonane przez Romana Bernatowicza w podczerwieni pokazują, iż ciała zimne są ciemne, a im cieplejsze, tym bardziej jasne.

AWARIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ - UL. ZAMIANY 15, 16, 18

03.02.2020 r.

Spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

03.02.2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 stycznia b.r. odbyło się spotkanie przedstawicieli SBM STOKŁOSY z Panią Katarzyną Myśliwiec – Ekspertem ds. sprzedaży Banku Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki. Spotkanie dotyczyło warunków wnioskowania przez Spółdzielnię STOKŁOSY o udzielenie pożyczki z Funduszu Dostępności na realizację przedsięwzięć zapewniających lub poprawiających dostępność wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, jako podmiot zarządzający środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności, w dniu 4 października 2019 r. ogłosił  nabór wniosków o udzielenie wsparcia, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Łączna kwota środków z Funduszu Dostępności przeznaczona na pożyczki w 2019 r. wynosi  43 mln zł.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

W dniu 19 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą utworzono nowy instrument finansowy, którego środki mogą być przeznaczane na zapewnienie lub poprawę dostępności, w tym w szczególności budynków użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków zamieszkania zbiorowego.

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON. Wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach.

Parametry pożyczki:

  • brak wymogu wkładu własnego,
  • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
  • długi okres spłaty – do 20 lat,
  • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • możliwość skorzystania z umorzenia do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
  • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. 

W najbliższym czasie BGK ma uzyskać interpretację i stanowisko Ministerstwa Finansów odnośnie tego, czy SBM STOKŁOSY, nie będąc właścicielem ani użytkownikiem wieczystym gruntów, na których wybudowano Osiedle Stokłosy, może ubiegać się o udzielenie preferencyjnej pożyczki na likwidację barier architektonicznych w budynkach spółdzielczych.

O postępach w niniejszej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.  

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

  

NABÓR DO DZIECIĘCEGO ZESPOŁU WOKALNEGO

03.02.2020 r.

Informujemy, iż 4 lutego w godz. od 16.30 do 18 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul Kajakowa 12B będzie prowadzony nabór do wokalnego zespołu dziecięcego w grupie wiekowej od 5 do 12 lat. Zajęcia zespołu wokalnego są przeznaczone dla dzieci chcących rozwijać swe zamiłowanie do śpiewu.

Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia dostępne są tutaj - https://dokursynow.pl/wydarzenia/nabor-do-zespolu-wokalnego/

 

 

 

WYSTAWA PRAC ANNY SŁAWIŃSKIEJ

31.01.2020 r.

Informujemy, iż do 24 lutego br. w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B. można oglądać wystawę tkanin artystycznych Anny Sławińskiej. Wstęp wolny.

< < 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 180 > >