Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

PRACA RADY NADZORCZEJ W OKRESIE EPIDEMII

01.04.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Rada Nadzorcza w okresie pandemii koronawirusa, na mocy art. 35 § 41 i 43 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30, poz. 210, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275), wykonywała obowiązki statutowe z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poczty elektronicznej oraz organizowanych w zależności od potrzeb wideokonferencji z udziałem wszystkich członków Rady i w razie potrzeby członków Zarządu. W tym trybie Rada na bieżąco wykonywała swoje statutowe obowiązki, rozpatrywała sprawy wnoszone przez Zarząd i członków Spółdzielni oraz podejmowała uchwały.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii, Rada zawiesiła czasowo bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Wszystkie sprawy, wnioski i zapytania prosimy kierować do Rady z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: rada@stoklosy.com.pl

 

 

#ODPOWIEDZIALNYRODZIC

25.03.2020 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE DEZYNFEKCJI

24.03.2020 r.

Warszawa, dnia 23.03.2020 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

 

W okresie zwięszkonego ryzyka rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, gospodarze budynków i pracownicy firm sprzątających na bieżąco przemywają płynem dezynfekującym klamki, pochwyty do drzwi wejściowych do klatek schodowych i innych części wspólnych, poręcze, domofony, przyciski do wind, włączniki do świateł, itp.

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o niedezynfekowanie na własną rękę urządzeń elektronicznych takich jak np.: klawiatury domofonowe, przyciski w windach, itp. z obawy o ich uszkodzenie.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

UWAGA! PAMIĘTAJMY O ZALECENIACH

20.03.2020 r.

UWAGA! AKCJA #POMOCSĄSIEDZKA

19.03.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy,

 

Zarząd SBM STOKŁOSY zachęca do poparcia akcji

 

#pomocsąsiedzka

 

Działanie to jest bardzo istotne w świetle doniesień związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Beneficjentami pomocy są osoby zdrowe (u których wirus nie został potwierdzony), które nie przebywają w kwarantannie domowej i które z uwagi na wiek lub inne okoliczności są szczególnie zagrożone koronawirusem SARS-CoV-2 i powinny pozostać w domach.

Ufamy, że pomoc ta będzie skutecznym wsparciem osób najstarszych lub niesamodzielnych.

Z poważaniem,

Zarząd SBM  STOKŁOSY

< < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 188 > >

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY