Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI MONTAŻ WIND

Aktualności

SPOTKANIE Z DR. PIOTREM LASKIEM - ODDZIAŁY WOJSKOWE NA ROLCE SZTOKHOLMSKIEJ

01.04.2019 r.

Miłośników historii sztuki zapraszamy w dniu 2 kwietnia (wtorek) o godz. 19, do Czytelni Naukowej nr XIV, ul. Lachmana 5, na spotkanie z dr. Piotrem Laskiem pt. "Oddziały wojskowe na rolce Sztokholmskiej". 

Rolka Sztokholmska to niezwykłe dzieło anonimowego artysty, który na kilkunastu metrach papieru przedstawił wjazd orszaku królewskiego do Krakowa. Wstęp wolny.

 

Zaproszenie na spotkanie z Zarządem SBM STOKŁOSY

29.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedkładamy oficjalne zaproszenie dla:

  • Członków SBM STOKŁOSY, którzy posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do miejsc postojowych lub boksów garażowych w garażu wielostanowiskowym przy ul. Bartóka 6.

  • Członków SBM STOKŁOSY, którzy posiadają spółdzielcze własnościowe prawa do miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym przy ul. Jastrzębowskiego 14.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa i udziału w dyskusji.

Informacja dot. wejścia w życie tzw. ustawy "przekształceniowej"

29.03.2019 r.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa STOKŁOSY jest władającym dla terenu obejmującego obręby ewidencyjne 1-10-02, 1-10-09, 1-10-10 na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Spółdzielnią Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY, na okres trzech lat (tj. do dnia 31.12.2020 r.).

W związku z tym, że SBM STOKŁOSY jest na dzień dzisiejszy jedynie dzierżawcą a nie użytkownikiem wieczystym nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Spółdzielni, to postanowienia Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie mają zastosowania do SBM STOKŁOSY od 1.01.2019 r.

Spółdzielni przysługuje roszczenie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków. Regulacja terenu prowadzona jest na podstawie art. 208 ust. 2 - 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którym Spółdzielniom i innym osobom, które na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy do dnia 5.12.1990 r. wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni z własnych środków, za zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego budynki, przysługuje roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów oraz o nieodpłatne przeniesienie własności znajdujących się na nich budynków. Zawarcie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przeniesienie własności budynków następuje bez przetargu oraz bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty.

Roszczenie na podstawie wspomnianej ustawy przysługuje tym podmiotom w stosunku do gruntów będących w dniu zgłoszenia roszczenia w ich posiadaniu w rozumieniu art. 208 u.g.n. i obejmuje grunty niezbędne do prawidłowego korzystania z budynku.

Stąd też roszczenie Spółdzielni o ustanowienie użytkowania wieczystego w tym przypadku może dotyczyć wyłącznie gruntów objętych wnioskiem Spółdzielni z dnia 9.11.1995r. oraz gruntów uznanych za niezbędne do prawidłowego korzystania z budynków.

Natomiast należy mieć na uwadze, że granice terenu będące we władaniu Spółdzielni na podstawie obecnie obowiązujących umów dzierżawy, różnią się od pierwotnych granic terenów objętych wnioskiem z 1995 r. W związku z tym do gruntów nie objętych wnioskiem, będzie mieć zastosowanie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W celu objęcia nieruchomości SBM STOKŁOSY ustawą o przekształceniu i jej prawnymi skutkami, niezbędne jest ustanowienie tego prawa poprzez zawarcie z m.st. Warszawy umowy użytkowania wieczystego tych gruntów.

SBM STOKŁOSY wszczęła i prowadzi negocjacje z m.st. Warszawy w tej sprawie, które jednak z uwagi m.in. na postępowania roszczeniowe, kolizje z projektami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne, na ten czas nie doprowadziły do uzgodnienia warunków ani do zawarcia takich umów.

Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny gruntów objętych dzierżawą (w szczególności do tych terenów, co do których nie zostały zgłoszone roszczenia) należy uznać za zasadne podjęcie innych działań zmierzających do przyśpieszenia zawarcia umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, nie wykluczając ustanowienie go w drodze powództwa.

Ponadto, uprzejmie informujemy, że członkowie SBM STOKŁOSY nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych opłat z tytułu dzierżawy gruntów (ani tym bardziej z tytułu przekształcenia) na rzecz Spółdzielni, gdyż stan prawny gruntów będących w naszych zasobach pozostaje bez zmian. Aktualnie wszelkie opłaty przekształceniowe dokonywane na rzecz m.st. Warszawy należy uznać za bezcelowe i niezasadne. Nie otrzymają też Państwo „zaświadczeń”, ponieważ owe zaświadczenie wydawane przez uprawniony organ jest dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa do gruntu, co w przypadku Członków SBM STOKŁOSY nie ma zastosowania.

STOSUNKI RZECZYPOSPOLITEJ Z MOSKWĄ W DOBIE PANOWANIA WAZÓW

28.03.2019 r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (28 marca) o godz. 19, w Czytelni Naukowej nr XIV, ul. Lachmana 5 odbędzie się spotkanie z prof. Mirosławem Nagielskim poświęcone stosunkom Rzeczypospolitej z Moskwą w dobie panowania Wazów. Wstęp wolny.

 

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

27.03.2019 r.

Informujemy, iż SBM Stokłosy posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 21,15 m2. przy ulicy Związku Walki Młodych 4, usytuowany na parterze z wejściem przez klatkę schodową budynku wielorodzinnego. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną wraz z licznikiem poboru energii elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjną wraz z licznikiem poboru ciepłej i zimnej wody, posiada także toaletę. Lokall położony jest nieopodal stacji metra Stokłosy. Lokal do wynajęcia od 01.05.2019 r. Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni pok. 112, tel 22 545-30-50(60).

< < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 128 > >