Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

Wyłożenie projektu Studium

13.06.2023 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W dniu 2.06.2023 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej obwieszczenie z dnia 25.05.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Harmonogram:

2.06.2023 r. - 6.09.2023 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, w dni robocze oprócz poniedziałków oraz w soboty i niedziele, w godzinach 12 – 19 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (link do materiałów poniżej)

14.06.2023 r. godz. 18:00 (środa) spotkanie informacyjne online dla Dzielnicy Ursynów (link do spotkania poniżej).

21.06.2023 r. godz. 17:00 (środa) dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium, która odbędzie się wyłącznie w formie stacjonarnej w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej.

29.09.2023 r. termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag:

 • w formie elektronicznej, przesłane: na adres email: nowe.studium@um.warszawa.pl, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu m.st. Warszawy i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym, lub poprzez uzupełnienie formularza na platformie internetowej: konsultacje.um.warszawa.pl;
 • w formie papierowej: doręczone osobiście lub przesłane pocztą do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, adres: Al. Jerozolimskie 44 (wejście od strony Rotundy), 00-024 Warszawa, lub Wydziałów Obsługi Mieszkańców (WOM) Urzędów Dzielnicowych;
 • ustnie podczas dyskusji publicznej.

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

 

Informacje o projekcie Studium można uzyskać:

 • stacjonarnie podczas dyżurów projektantów, które odbędą się w dniach 4 czerwca (niedziela) oraz 17 czerwca (sobota) 2023 r., w godzinach 15 – 19 w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK, Pasaż Stefana Wiecheckiego ”Wiecha” 4;
 • telefonicznie pod numerem telefonu 22 325 81 12, w dni robocze w okresie od 2 czerwca do 29 września, w godzinach 11 – 15;
 • podczas spotkań informacyjnych online. Więcej informacji na stronie internetowej: architektura.um.warszawa.pl

 

 1. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy ;
 2. Informacja w sprawie spotkania online dla Dzielnicy Ursynów w dniu 14.06.2023 r.;
 3. Materiał informacyjny w sprawie Studium.

 

Ciąg dalszy w sprawie MPZP po północnej stronie ul. Ciszewskiego

07.06.2023 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że:

 

 • 12.06.2023 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy odbędzie się zdalne posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (link YouTube, gdzie można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie: https://www.youtube.com/watch?v=d73eGY4d3eY). W trakcie obrad mieszkańcy mogą zgłaszać mailowo pytania w zakresie porządku obrad komisji na adres e-mailowy: ursynow.zor@um.warszawa.pl
 • 13.06.2023 r. o godz. 18:00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza) odbędzie się stacjonarne posiedzenie Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

W porządkach obrad zaplanowano zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego!

 

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w obu w posiedzeniach.

 

Z poważaniem, 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

 1. Porządek obrad posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszaw zaplanowanego na dzień 12.06.2023 r.;
 2. Materiały dot. Sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaplanowanej na dzień 13.06.2023 r.
 3. Projekt mpzp po północnej stronie ul. Ciszewskiego po rozpatrzeniu uwag.

 

Dyżury Członków Rady Nadzorczej w okresie letnim

Warszawa, 7 czerwca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Dyżury Członków Rady w miesiącach urlopowych - w czerwcu/lipcu/sierpniu będziemy dostosowywać do Państwa indywidualnych potrzeb, dlatego nie ustalamy stałych terminów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy uprzejmie o kontakt telefoniczny lub mailowy:

22 545 30 30 lub  519 725 366 lub rada@stoklosy.com.pl.

Prosimy, by zgłoszenie zawierało tematy do omówienia, co pozwoli członkom Rady Nadzorczej na przygotowanie się do spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                       Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

Wykaz uwag w sprawie MPZP po północnej stronie ul. Ciszewskiego

06.06.2023 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że w dniu 5.06.2023 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz rozpatrzonych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ul. Ciszewskiego (link do uwag w zakładce Czytaj dalej).

 

Po wprowadzeniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzonych uwag oraz po ponowieniu uzgodnień w niezbędnym zakresie, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przekaże projekt uchwały w sprawie ww. miejscowego planu Radzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz z listą nieuwzględnionych uwag do zaopiniowania.

 

O terminie posiedzenia zarówno Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz samej Rady Dzielnicy Ursynów będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

Czytaj dalej

KOMUNIKAT ZARZĄDU SBM STOKŁOSY

31.05.2023 r.

 

    W dniu 30.05.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny, na skutek zażalenia SBM STOKŁOSY na postanowienie tegoż Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2022 r. o odwołaniu członka Zarządu - Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Iwony Bocianowskiej, uwzględnił w całości zażalenie Spółdzielni i oddalił wniosek o zabezpieczenie zawarty w  pozwie przeciwko Spółdzielni. 

Oznacza to, iż Uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 10.06.2022 r. na obecnym etapie postępowania jest prawnie wiążąca i skuteczna, zaś członek Zarządu - Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Iwona Bocianowska przestała pełnić tę funkcję z dniem 10.06.2022 r.. 

 

                                                                               Z poważaniem,

                                                                         Zarząd SBM STOKŁOSY

„Portrety Tu i tam- ludzie, twarze, spojrzenia”

17.05.2023 r.

Dom Kultury Stokłosy i Galeria U mają niebywały zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkową wystawę fotografii, autorstwa Roberta Urbaniaka. „Portrety Tu i tam- ludzie, twarze, spojrzenia”, to próba ukazania współczesnego Izraela okiem obiektywu. Artysta od 15 lat mieszka w Hajfie i z pasją fotografuje codzienne życie miasta: piękno krajobrazu, mieszkańców, niuanse i kontrasty kulturowo- społeczne.

Robert Urbaniak przygodę z fotografią rozpoczął w wieku 10 lat, kiedy tą szlachetną formą, uchwycenia tego co nieuchwytne, zaraził go jego dziadek- przedwojenny fotograf Alfred Urbaniak, związany z warszawskim laboratorium Kodaka. Młody Urbaniak pierwszy raz wystawia swoje prace w wieku 17 lat, na wystawie zbiorowej klubu Agat i już nigdy nie rezygnuje z fotografii. Dzieląc swoją pasję z malarstwem i działaniami klubowo- muzycznymi. Będąc odpowiedzialnym za powstanie kultowego klubu Moskwa. Związany z projektami Maquillage, Musical Variations i warszawską bohemą skupioną wokół legendarnego już dziś klubu Le Madame.

Artysta przyjeżdża do Polski specjalnie na wernisaż, który odbędzie się w Galerii U 26 maja (piątek) o godzinie 18:00.

Urbaniakowi towarzyszyć będzie Anita L. Zbaracka, która przedstawi "Zapiski dyskomfortu poznawczego".

Wystawa czynna do 11 czerwca.

Zapraszamy serdecznie smiley

Wstęp wolny

K O M U N I K A T w sprawie projektu zmian w Statucie

16.05.2023 r.

K O M U N I K A T

w sprawie projektu zmian w Statucie

 

  Zarząd SBM STOKŁOSY przedstawia wniesiony pod obrady XV Walnego Zgromadzenia projekt zmian w Statucie w wersji, w której oznaczono kolorem  zmiany merytoryczne.

   Zwracamy jednocześnie uwagę, że projekt zmian nie poddaje się prostym porównaniom z obowiązującym Statutem, ponieważ zmiany wprowadzane były do tekstu gruntownie przeredagowanego, tworzonego de facto od nowa. Wynikało to z dość oczywistej konstatacji, że wprowadzanie tak ogromnej ilości zmian merytorycznych i redakcyjnych w ramy dotychczasowego, dalece niedoskonałego, tekstu Statutu nie będzie służyć nowej jakości.           

   Wersje papierową projektu Statutu można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Baj, pokój 117, tel. 22 545 30 30, e-mail a.baj@stoklosy.com.pl.

 

                                                                       Z poważaniem,

                                                                                 Krzysztof Berliński

                                                                                 Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

W załączeniu:

1.Projekt statutu SBM Stokłos.

 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

28.04.2023 r.

Szanowni Państwo,


28 kwietnia 2023 zaktualizowano obowiązki związane ze świadectwem charakterystyki energetycznej.

 

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),

W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

Informujemy, że Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Na życzenie Członków posiadających prawa do lokali w SBM STOKŁOSY, chcących zlecić przygotowanie indywidualnego świadectwa charakterystyki energetycznej dla swojego lokalu, SBM STOKŁOSY udostępni kopię świadectwa budynkowego.

W powyższej sprawie prosimy kontaktować się z Działem Technicznym Spółdzielni, tel. 22 545 30 28.

 

W załączeniu :

 

Pytania i odpowiedzi.

 

 

 

 

Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Zastępcy Prezesa SBM STOKŁOSY ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

komunikat w sprawie projektu zmian w Statucie

26.04.2023 r.

K O M U N I K A T

w sprawie projektu zmian w Statucie

            Zarząd SBM STOKŁOSY przedstawia poprawiony projekt Statutu, do którego włączono, ze względów proceduralnych, treści zawarte wcześniej w projektach regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zebrania Członków i Rady Nieruchomości.

            Uwagi do projektu Statutu prosimy zgłaszać do dnia 10 maja 2023 r.:

 • mailowo – na adres komisjastatutowawz@stoklosy.com.pl,
 • na piśmie – na adres Komisji Statutowej – w biurze Spółdzielni,
 • osobiście – w trakcie spotkań z członkami Komisji Statutowej, po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem działu organizacyjnego Spółdzielni (tel. 22 545 30 30) lub poprzez wskazany wyżej adres mailowy.

            Wersje papierowe projektu Statutu można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Anny Baj, pokój 117, tel. 22 545 30 30, e-mail a.baj@stoklosy.com.pl.

 

                                                                                     Z poważaniem ,

                                                                                        Krzysztof Berliński

                                                                                        Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

W załączeniu:

Projekt Statutu SBM STOKLOSY.

 

 

 

 

 

< < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 126 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl