Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aktualności

BEZPŁATNA GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW

21.10.2019 r.

Zapraszamy rodziców, którzy chcą wzmocnić swe rodzicielskie kompetencje, lepeiej rozumieć siebie i swoje dziecko oraz szukają rozwiązań dla pojawiających się trudności do bezpłatnej grupy wsparcia, której zajjęcia odbędą się 22 października (wtorek) w godzinach od 17 do 20 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12B. Wstęp wolny.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SBM STOKŁOSY W SPRAWIE STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

18.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Dnia 17.10.2019 r. o godz. 12 odbyło się w siedzibie SBM STOKŁOSY spotkanie Zarządu Spółdzielni z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SP ZOZ (dalej zwana MEDITRANS), w tym z Panem Dyrektorem Karolem Bielskim, przy udziale Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów Pana Jakuba Berenta. Zainicjowane rozmowy były pierwszą merytorycznie prowadzoną dyskusją między zainteresowanymi stronami od dnia złożenia wypowiedzenia z dnia 24.09.2019 r.  Spotkanie było bardzo konstruktywne i zakończyło się złożeniem przez Zarząd Spółdzielni na piśmie dyrekcji MEDITRANS propozycji porozumienia, którego treść zostaje Państwu udostępniona w zakładce „Czytaj dalej”.

Zgodnie z informacją uzyskaną na spotkaniu od przedstawicieli MEDITRANS, dokument porozumienia w najbliższy poniedziałek ma zostać przeanalizowany przez prawników MEDITRANS. Na obecną chwilę Zarząd SBM STOKŁOSY oczekuje na akceptację treści porozumienia. Podpisanie porozumienia przez strony skutkować będzie tym, iż umowy najmu pozostaną w mocy w kształcie dotychczas obowiązującym.

Dodać należy, iż w ostatnim czasie (tj. po wypowiedzeniu umów najmu) w ocenie SBM STOKŁOSY nastąpiła istotna poprawa w zakresie bieżącego funkcjonowania stacji wyczekiwania zlokalizowanej w pawilonie przy ul. Jastrzębowskiego 22. Znacząco ograniczony został poziom hałasu generowanego przez sygnały dźwiękowe karetek. Ponadto nie odnotowano w tym okresie skarg ze strony mieszkańców. Spółdzielnia z satysfakcją uznała jako skuteczne działania podjęte w tym zakresie przez MEDITRANS i dostosowanie się do dotychczas kierowanych próśb w kierowanej przez Spółdzielnię korespondencji. Wyrażamy nadzieję, że obecna sytuacja utrzyma się jak najdłużej, a współpraca z MEDITRANS będzie pomyślna.

W obecnej sytuacji, Zarząd uznał za zasadne przedłożenie dyrekcji MEDITRANS porozumienia o wskazanej powyżej treści.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

Czytaj dalej

NIEDZIELNE TARGI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI

18.10.2019 r.

Informujemy mieszkańców, iż w najbliższą niedzielę (20 października) przy Ratuszu Dzielnicy Ursynów, Al. KEN 61, w godzinach od 9 do 14 odbędą się niedzielne targi zdrowej żywności.

WYSTĄPIENIE SBM STOKŁOSY DO PFRON

17.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

W związku z powzięciem nieoficjalnych informacji o możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych w ramach działania „Dostępna przestrzeń”, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w postaci budowy / montażu podnośników, platform schodowych, wind przyściennych i innych urządzeń do transportu pionowego, Zarząd SBM STOKŁOSY przygotował w tym zakresie oficjalne zapytanie do Biura PFRON - Departamentu ds. Programów. Treść pisma prezentujemy poniżej (w zakładce „Czytaj dalej”).

Czytaj dalej

MUZYKA U ŚWIĘTEJ KATARZYNY - ŚPIEWY WSCHODNICH I ZACHODNICH CHRZEŚCIJAN

17.10.2019 r.

Zapraszamy mieszkańców na koncert muzyki dawnej - "Śpiewy wschodnich i zachodnich chrześcijan" w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej - Ensemble Quattrovoce. Koncert odbędzie się 20 października (niedziela) o godz. 19, w Kościele św. Katarzyny, ul. Fosa 17. 

 

< < 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 163 > >

Szanowni Państwo,

Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że z dniem 01.10.2019 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego. Rachunek bankowy SBM STOKŁOSY, będzie obsługiwany przez:

Santander Bank Polska

Jednocześnie informujemy, że do dnia 30.04.2020r. będą funkcjonowały rachunki bankowe w Banku PEKAO SA oraz PKO BP, które zostaną ostatecznie zamknięte z datą wymienioną powyżej.

UWAGA:

W związku ze zmianą rachunku bankowego, uprzejmie prosimy o informację w sprawie zamówienia książeczki do opłat. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 22 545-30-39 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jastrzębowskiego 22 pok. nr 113.

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY