Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

kontynuacja XV WALNEGO ZGROMADZENIA

14.09.2023 r.

 

 

 

SPOTKANIE WS MPZP 19 WRZEŚNIA

14.09.2023 r.

DYŻURY RADY NADZORCZEJ

12.09.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza  SBM STOKŁOSY uprzejmie  informuje, że kolejny termin dyżuru  dla Mieszkańców został ustalony na 18 września 2023 r. (poniedziałek) w siedzibie Spółdzielni (pok. 120).

Członkowie zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami Rady Nadzorczej proszeni są o uzgodnienie  terminu osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:

          22 545 30 35 lub 501 132 761 lub rada@stoklosy.com.pl

Prosimy, by zgłoszenie zawierało tematy do omówienia, co pozwoli członkom Rady Nadzorczej na przygotowanie się do spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

                                                               Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

Spotkanie ws MPZP 6 września

31.08.2023 r.

WYSTĄPIENIE MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW URSYNOWA DO RADNYCH M. ST. WARSZAWY W SPRAWIE UCHWALENIA MPZP PO PÓŁNOCNEJ STRONIE ULICY CISZEWSKIEGO

29.08.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w dniu 28.08.2023 r. (poniedziałek), Prezes Zarządu Pan Krzysztof Berliński wraz z przedstawicielem mieszkańców Panem Jeremim Czarneckim dostarczyli do Biura Rady m. st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki kolejny wniosek Mieszkanek i Mieszkańców Ursynowa skierowany do Radnych m. st. Warszawy, dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.                             

W załączeniu udostępniamy do Państwa wglądu kopię pisma przewodniego do Biura Rady m. st. Warszawy z potwierdzeniem wpływu do Biura Rady w dniu 28.08.2023 r. wraz z pięcioma kartami podpisów.

 

1.Kopia pisma przewodniego do Biura Rady m.st.Warszawy.

MPZP PO PÓŁNOCNEJ STRONIE UL. CISZEWSKIEGO

23.08.2023 r.

 

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY informuje, że

we wtorek 29 sierpnia 2023 r. o godz. 16.30

w Sali Rudniewa, IV p. Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Przedmiotem obrad w/w posiedzenia będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu.

 

Z poważaniem,

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

 

W załączeniu:

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego m.st. Warszawy zaplanowanego na dzień 29 sierpnia 2023 r.

koncert z okazji 79.rocznicy wybuchu powstania warszawskiego

27.07.2023 r.

plan remontów i nabór wniosków

24.07.2023 r.

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu planu gospodarczo-finansowego na rok 2024 oraz zakresu rzeczowego planu remontów na przyszły rok, Zarząd i Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY zapraszają Państwa do zgłaszania swoich propozycji zadań remontowych do ujęcia w planie. Prosimy o Państwa zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem skrzynki pocztowej z napisem „Spółdzielnia” w klatkach schodowych Państwa budynków lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: planremontow@stoklosy.com.pl.

Wszystkie otrzymane od Państwa propozycje zostaną przeanalizowane, zweryfikowane pod kątem zasadności i pilności wykonania a następnie przedłożone Radzie Nadzorczej w projekcie planu.

                                                                                             

Zarząd SBM STOKŁOSY

Wystąpienie Mieszkanek i Mieszkańców Ursynowa do Radnych m. st. Warszawy w sprawie uchwalenia MPZP po północnej stronie ulicy Ciszewskiego

24.07.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w dniu 20.07.2023 r. (czwartek), upoważniony pracownik Spółdzielni dostarczył osobiście do Biura Rady m. st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki 11 wniosków Mieszkanek i Mieszkańców Ursynowa skierowane do Radnych m. st. Warszawy, dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.                             

W załączeniu do niniejszego pisma udostępniamy do Państwa wglądu treść w/w wystąpienia, kopię pisma przewodniego Zarządu SBM STOKŁOSY do Biura Rady m. st. Warszawy oraz kopię pierwszej strony wszystkich 11 wniosków. Na w/w dokumentach widnieje pieczęć Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Biura Rady m. st. Warszawy potwierdzająca wpływ w/w dokumentów do Biura Rady w dniu 20.07.2023 r.

 

Petycja mieszkańcy MPZP Ciszewskiego

Pismo przewodnie Zarządu SBM STOKŁOSY do Biura Rady

Kopia wniosku nr 1 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 2 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 3 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 4 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 5 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 6 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 7 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 8 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 9 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 10 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

Kopia wniosku nr 11 z pieczęcią potwierdzającą wpływ

 

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 127 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl