Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności

SPOTKANIE Z DR. PIOTREM LASKIEM POŚWIĘCONE INWENTARYZACJI ZABYTKÓW KULTURY NA DAWNYCH KRESACH WSCHODNICH

19.12.2018 r.

Zapraszamy mieszkanców w dniu 20 grudnia (czwartek) o godz. 19, do Czytelni Naukowej nr XIV, ul. Lachmana 5 na spotkanie z dr. Piotrem Laskiem poświęcone inwentaryzacji zabytków kultury na dawnych kresach wschodnich.  Wstęp wolny.

Rozstrzygnięty przetargu na wybór wykonawcy wymiany 22 szt. starych latarni na terenie SBM STOKŁOSY

18.12.2018 r.

AWARIA - DOT. KONCERTOWEJ 10 KL. I, II

18.12.2018 r.

WYSTAWA GRUPY TKACKIEJ "WĄTEK" - TAJEMNICZY ŚWIAT TAPISERII

18.12.2018 r.

Zapraszamy mieszkańców do "Galerii U" w Domu Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5 na wystawę Grupy Tkackiej "Wątek" - Tajemniczy świat tapiserii. Wystawę można oglądać do 16 stycznia 2019 r.

WNIOSKI DO PROJEKTU STUDIUM

17.12.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na ogłoszenie  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 września 2018 r. o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, wobec podjęcia przez Radę m.st. Warszawa uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018 r., pragniemy przypomnieć o zbliżającym się terminie na składanie wniosków.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa – z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. (wnioski mogą zostać również wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 570 z późn. zm.).

 

Więcej informacji:

 

Wnioski złożone w terminie zostaną rozpatrzone przy opracowywaniu projektu Studium.

 

W razie pytań dotyczących położenia nieruchomości, co do której chcą Państwo wnieść wniosek prosimy o kontakt z Zespołem ds. regulacji stanu prawnego gruntu (numery kontaktowe: 22 545 30 40, 22 545 30 61).

 

< < 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 110 > >