Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Dot. ul. Wokalnej 2 i Zamiany 18

14.12.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem SBM STOKŁOSY w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 4/11 i 4/12 z obrębu 1-10-09, które obejmowało zabudowę przy ul. Wokalnej 2 i Zamiany 18 (zob. mapa poniżej) w dniu 29.11.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną (sygn. I OSK 403/22).

Z ogromną radością informujemy,

 że ww. orzeczenie jest PRAWOMOCNE.

W/W TEREN JEST WOLNY OD ROSZCZEŃ !

 

Po zatwierdzeniu podziału geodezyjnego możemy przystąpić do dalszych czynności, celem zawarcia umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

 

Dot. ul. Lachmana 2 oraz 4

14.12.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu cz. dz. ew. 5/42 z obrębu 1-10-10, na której zostały wybudowane budynki przy ul. Lachmana 2 i 4, Zarząd SBM STOKŁOSY informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 24.11.2022 r. na posiedzeniu niejawnym wydał orzeczenie oddalające skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.05.2022 r. Niniejsze orzeczenie jest korzystne dla SBM STOKŁOSY.