Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

Termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę termomodernizacji budynku

26.06.2017 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

(dotyczy budynku przy ul. ZWM 14)

 

Informuję, że w tym roku upływa termin gwarancji udzielonej przez wykonawcę termomodernizacji budynku. 

W związku z powyższym proszę o pisemne zgłaszanie (z podaniem nr tel. kontaktowego) zauważonych przez Państwa ewentualnych usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017r.

 
Czytaj dalej

Podziękowanie za uczestnictwo w obradach X Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY

22.06.2017 r.

 

Szanowni Członkowie!!!

           W imieniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „STOKŁOSY” chciałbym serdecznie Państwu podziękować za uczestnictwo w obradach X Walnego Zgromadzenia Członków oraz udzielenie kredytu zaufania organom Naszej Spółdzielni.

           Zapewniam, iż wszelkie założone zadania są realizowane przez Zarząd zgodnie z prawem oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu członków. Powyższe jest możliwe dzięki ścisłej współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą.

           Szanowni Państwo, dodatkowo przypominam, iż Zarząd jest do Państwa pełnej dyspozycji, w szczególności w dniu wyznaczonym na dyżur tj. w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokładamy wszelkich starań zmierzających do pomocy w każdej istotnej sprawie.

            Jednocześnie w imieniu grupy mieszkańców zaangażowanych w obronę Placu Wielkiej Przygody chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na II piknik sąsiedzki, organizowany w dniu 24.06.2017 r. w godzinach 14.00-18.00 rejonie budynku Stokłosy 6 (między budynkiem a placami zabaw).

 

                                                                              Z wyrazami szacunku,

                                                                              Krzysztof Berliński

                                                                              Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

 

II PIKNIK SĄSIEDZKI - PLAC WIELKIEJ PRZYGODY

20.06.2017 r.

 

Czytaj dalej

KONSULTACJE ZMIAN NAZW ULIC

12.06.2017 r.

Szanowni Państwo,

 

W kwietniu 2016 roku Sejm RP przyjął ustawę (1), która nakazuje , by osoby, wydarzenia czy daty związane z komunizmem lub z innym ustrojem totalitarnym nie były upamiętniane przez m.in. nazwy ulic. Oznacza to, że wszystkie samorządy w Polsce muszą zmienić takie nazwy do 1 września 2017 roku. Rada miasta stołecznego Warszawy zdecydowała (2), żeby spytać mieszkańców o opinię w sprawie zmiany nazw 12 ulic, między innymi o nazwę ulic Józefa Ciszewskiego i ul. Związku Walki Młodych na Ursynowie.

 

Konsultacje trwają od 16 czerwca do 31 lipca 2017r.

 

Jak można wyrazić opinię?

- na spotkaniu Ursynów : 26 czerwca, godz. 18:00-20:00, Dom Kultury Stokłosy, ul. Lachmana 5

- on-line: www.konsultacje.um.warszawa.pl (ankieta dostępna od 16 czerwca)
- za pomocą papierowego formularza dostępnego (od 16 czerwca) w wydziałach obsługi mieszkańców urzędów dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Targówek, Ursynów, Wola

 

Pełne informacje znajdą Państwo tutaj:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/konsultacje-zmian-nazw-wybranych-ulic

Raport z konsultacji będzie dostępny na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl

 

(1) Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744). (2) Uchwała NR XLVIII/1159/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw wybranych ulic w m.st. Warszawie

 

Zachęcamy do przekazania informacji sąsiadom!

 

 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY - MIESZKAŃCÓW OSIEDLA STOKŁOSY

20.06.2017 r.

Bezpłatne warsztaty teatralne Dom Kultury STOKŁOSY

17.06.2017 r.

Dotyczy budynku przy ul. Symfonii 4

17.06.2017 r.

NOWE ZAJĘCIA, WARSZTATY I ĆWICZENIA W DOMU KULTURY STOKŁOSY

14.06.2017 r.

SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje o nowych zajęciach, warsztatach i ćwiczeniach utworzonych w Domu Kultury STOKŁOSY w sezonie kulturalnym 2016/2017:

 

1. Bezpłatne ruchowe zajęcia dla seniorów, realizowane przy współpracy z Fundacją Run & Fun

( poniedziałki w godzinach 19:00-21:15 )

 

2. Dyskusyjny Klub Książki, utworzony z inicjatywy mieszkanki SBM STOKŁOSY Pani Elżbiety Walter, przy współpracy z Instytutem Książki  

( zajęcia raz w miesiącu: wtorki w godzinach 18:30 – 19:30 )

 

3. Utworzone dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z dzielnicy Ursynów trzy nowe bezpłatne i ogólnodostępne grupy plastyczne tj. „Bawimy się tym co zrobimy”

( wtorki w godzinach 16:30-17:30 i 17:30 – 18:30 ) oraz „Śladami mistrzów” ( czwartki w godzinach 16:30-18:30 )

 

4. Poszerzenie współpracy z Fundacją Trzy Kroki Nordic Walking – cztery grupy bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęć relaksacyjnych i korekcyjnych dla osób 50+

( wtorki w godzinach 10:00 – 14:00 )

 

5. Bezpłatne wykłady o tematyce zdrowotnej oraz z zakresu dietetyki i bezpieczeństwa dla osób 50 +, realizowane przy współpracy z Fundacją Indigeo

( zajęcia raz w miesiącu: wtorki w godzinach przedpołudniowych )

 

Ze szczegółową ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych możecie Państwo zapoznać się na stronie http://domkulturystoklosy.com.pl/ w zakładce Oferta zajęć. Serdeczne zapraszamy!

WYSTAWA PRACOWNI PLASTYCZNEJ DOMU KULTURY STOKŁOSY

12.06.2017 r.

 

Wakacje za pasem, a to oznacza, że zbliżamy się do ostatniego, ale za to niezwykle ważnego wydarzenia. Rok intensywnej pracy twórczej w ramach pracowni plastycznej, pragniemy zwieńczyć wystawą prac jej uczestników. Zapraszamy Państwa serdecznie na wernisaż wystawy w czwartek 22 czerwca o godzinie 17:00.

 

Informacje bieżące w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej sieci PLAY

08.06.2017 r.

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa STOKŁOSY uprzejmie przypomina, że w dniu 28.03.2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Krzysztofa Berlińskiego oraz radcy prawnego Angeliki Czubackiej-Pędzisz z przedstawicielami Spółki P4 Sp. z o.o. Spotkanie zostało zorganizowane na żądanie Spółdzielni w związku z koniecznością ustalenia działań zmierzających do demontażu zamontowanych na dachach nieruchomości przy ul. Lachman 6 i Koncertowej 7 urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Strony wypracowały wspólne stanowisko zmierzające do ugodowego zakończenia zaistniałej sytuacji czego bezpośrednią konsekwencją będzie odstąpienie od realizacji infrastruktury SBTK na nieruchomościach.

W toku prowadzonych rozmów, Spółka P4 wskazała  alternatywne nieruchomości, na których jest możliwa relokacja stacji P4 (zamiast budynków przy ul. Koncertowej 7, Lachmana 6 i Zamiany 14). Niemniej dalsze działania Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY w przedmiotowej sprawie zostały uzależnione od opinii członków. W związku z powyższym Zarząd przygotował ankietę skierowaną do członków Spółdzielni, zamieszkałych w budynkach przy ul. Lachmana 1, Zamiany 15 i Koncertowej 6. Ankieta w niniejszej sprawie została przeprowadzona w dniach 19-29.05.2017 r. Ankiety ostatecznie zbierane były do dnia 07.06.2017 r. włącznie. Analiza wyników otrzymanych na podstawie złożonych ankiet wykazała, iż zdecydowana większość członków, którzy wzięli udział w ankiecie, opowiedziała się przeciwko instalacji masztów stacji bazowej telefonii komórkowej na budynkach przy ul. Lachmana 1, Zamiany 15 i Koncertowej 6. W związku z powyższym, zgodnie z wolą członków SBM STOKŁOSY, Zarząd nie wyrazi zgody na relokację tych urządzeń na powyższe budynki. Dziękujemy Państwu za udział w ankiecie i wyrażenie opinii w niniejszej sprawie. Poniżej prezentujemy wyniki ankiety w ujęciu tabelarycznym.

 

WYNIKI ANKIETY SKIEROWANEJ DO CZŁONKÓW SBM STOKŁOSY W SPRAWIE INSTALACJI MASZTU STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ 

 

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl