Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Informacja o przystąpieniu do cyklu spotkań konsultacyjnych

23.03.2023 r.

Wystawa harcerska o tematyce pokoju

09.03.2023 r.

 

 

Zapraszamy na niezwykłą aukcje prac plastycznych wykonanych przez harcerzy z 234 Warszawskiej Drużyny Wielopoziomowej "Feniks". Środki z licytacji zostaną przekazane na zbiórkę Pomagam.pl - Solidarni z Ukrainą (pomagam.pl/solidarnizukraina).

Cieszymy się, że możemy być współorganizatorami tak szczytnego przedsięwzięcia

 

Prezydent podpisał nowelizację ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła

15.02.2023 r.

W dniu 13.02.2023 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy ograniczającą podwyżki cen ciepła.

Wzrost cen ciepła do końca tego roku zostanie zahamowany na poziomie nie wyższym niż 40 proc.

Ustawa zadziała na podwyżki, które zostały dokonane przed jej wejściem w życie. Oznacza to, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r.

Przepisy dają podstawę do wyrównania przedsiębiorstwom energetycznym nadmiernych wzrostów kosztów ogrzewania, tak by odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został nimi obciążony.

Wzrost nie wyższy niż 40 proc.

Znowelizowane przepisy przedłużają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców do końca 2023 r. Zmiana przewiduje, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ulegnie ograniczeniu do ustalonego poziomu, który będzie zależny od historycznych cen dostawy ciepła. Maksymalne ceny dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne będą miały zastosowanie na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła występujące w danym systemie ciepłowniczym: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła, cenę nośnika ciepła, stawki opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe. Zgodnie z ustawą maksymalna cena dostawy ciepła nie może być wyższa niż 140 proc. ceny dostawy ciepła stosowanej w danym systemie ciepłowniczym 30 września 2022 r.

W terminie 10 dni od wejścia w życie ustawy Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i opublikuje informację o maksymalnej cenie dostawy ciepła przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję i wykonujące działalność w zakresie sprzedaży ciepła. Rekompensatę za sprzedaż ciepła po ograniczonej ustawowo cenie będzie wypłacał tym przedsiębiorstwom Zarządca Rozliczeń. Przedsiębiorstwa nieposiadające koncesji samodzielnie dokonają ustalenia maksymalnej ceny dostawy ciepła. Wyrównania wypłaci im właściwy wójt, burmistrz albo prezydent po weryfikacji maksymalnej skalkulowanej ceny dostawy ciepła.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie w dniu następującym po dniu publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA MEDIÓW DROGĄ DO OGRANICZENIA WZROSTU KOSZTÓW

01.02.2023 r.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY przekazuje Państwu informację o działaniach podejmowanych w celu ograniczania wzrostu kosztów mediów dostarczanych do budynków spółdzielczych, t.j. gazu, energii elektrycznej i ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Informujemy jednocześnie, że w Sejmie RP trwa proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 2950). Rada Ministrów uznała ww. projekt za pilny ze względu na konieczność niezwłocznego skorzystania ze wsparcia przez gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej, polegającego na zmniejszeniu opłat za ciepło wynikających ze wzrostu cen paliw.

                                                                                            Zarząd SBM STOKŁOSY

Komunikat

WNIOSEK O SPROSTOWANIE ARTYKUŁU W TYGODNIKU PASSA

01.02.2023 r.

W dniu 27 stycznia 2023 r., działająca w imieniu i na rzecz SBM STOKŁOSY, radca prawny Agnieszka Stec z Kancelarii PRORADCY skierowała do redaktora naczelnego tygodnika PASSA wniosek o sprostowanie artykułu pod tytułem "Sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie", który pojawił się w internetowym wydaniu tygodnika PASSA w dniu 11.01.2023 r. o godz. 20:43 oraz w wydaniu papierowym tego tygodnika Nr 2(1144) z dnia 12.01.2023 r.

W załączeniu wniosek wraz ze sprostowaniem.

                                                                                         Zarząd SBM STOKŁOSY

zał. nr 1. Wniosek o sprostowanie artykułu prasowego.

wernisaż wystawy malarstw Jerzego Eugeniusza Obłamskiego

19.01.2023 r.

Galerii U i Domu Kultury Stokłosy zapraszają na wernisaż wystawy malarstw  Jerzego Eugeniusza Obłamskiego.
Artysta urodził się w 1937 roku, w malowniczej francuskiej miejscowości Forbach. Gdzie spędził swoje dzieciństwo, aż do momentu przyjazdu do Polski (Bartoszyce) w 1949 roku. Uczył się w Paryżu, Bartoszycach i Olsztynie. Jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej, gdzie studiował na Wydziale Reżyserii. W czasie swojej kariery jako filmowiec, współpracował z takimi osobistościami kina jak Andrzej Wajda czy Jerzy Gruza. Zarówno jako aktor („Ziemia Obiecana”) i współreżyser („Czterdziestolatek”).
Eugeniusz Jerzy Obłamski ma na swoim koncie szereg filmów autorskich wśród, których znalazł się m.in. „Niepokój”- obraz nagrodzony złotym medalem na Międzynarodowym Konkursie Filmowców Amatorów w Brnie- czy „Przepustka”, którą doceniono Dyplomem Honorowym na XXI konkursie UNICA w Luksemburgu.
Pan Obłamski współpracował również z olsztyńskim Teatrem im. Stefana Jaracza oraz Pantomimą Olsztyńską. Od 1978 roku mieszka na warszawskim Ursynowie, a dokładnie na osiedlu Stokłosy. Gdzie tworzy obrazy inspirowane między innymi sztuką naskalną oraz osobistymi wspomnieniami z kolejnych przystanków swojej barwnej biografii.
Wernisaż odbędzie się w sobotę 28 stycznia o godzinie 17:00.
Wystawa potrwa do 17 marca.
Wstęp wolny.


 

dot.mieszkańców budynku przy ul. ZWM 6 kl.8

28.12.2022 r.

Wesołych Świąt ...

21.12.2022 r.

Nasze Stokłosy wydanie trzecie

20.12.2022 r.

Czytaj dalej

Dot. enklawy przy ul. ZWM 12-24

14.12.2022 r.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem SBM STOKŁOSY w sprawie zwrotu dz. ew. 5/55 z obrębu 1-10-10 obejmującej teren enklawy przy ul. Związku Walki Młodych 12-24 (zob. mapa poniżej) w dniu 29.11.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok oddalający skargę kasacyjną (sygn. I OSK 575/22).

Informujemy, że ww. orzeczenie jest prawomocne.

 

< < 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 122 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl