Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663 64 65 65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE

Aktualności

OGŁOSZENIE - STOKŁOSY 2/4

14.05.2020 r.

PRACA RADY NADZORCZEJ W OKRESIE EPIDEMII

13.05.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w okresie pandemii koronawirusa, na mocy art. 35 § 41 i 43  ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 Nr 30, poz. 210, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 275), Rada pracuje z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poczty elektronicznej oraz organizowanych co najmniej raz w tygodniu wideokonferencji z udziałem wszystkich członków Rady i w razie potrzeby członków Zarządu.

 

W tym trybie Rada na bieżąco wykonuje swoje statutowe obowiązki, rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd i członków Spółdzielni oraz podejmuje uchwały i przyjmuje stanowiska.

 

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii, Rada zawiesiła czasowo bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. Wszystkie sprawy, wnioski i zapytania prosimy kierować do Rady z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: rada@stoklosy.com.pl

 

W tych trudnych dla wszystkich chwilach życzymy wszystkim mieszkańcom osiedla Stokłosy dużo zdrowia i wytrwałości.

 

    

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Skibiński

Odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego

12.05.2020 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź z Banku Gospodarstwa Krajowego na pismo dotyczące dysponowania nieruchomością przy skorzystaniu z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondnecją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Czytaj dalej

Wystąpienie do BGK

15.04.2020 r.

Wobec dotychczas prowadzonych rozmów, Zarząd SBM STOKŁOSY zwrócił się z zapytaniem do Banku Gospodarstwa Krajowego o wskazanie, czy wystarczającym dysponowaniem nieruchomością przy skorzystaniu z programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych można uznać sytuację w jakiej znajduje się obecnieSpółdzielnia.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, klikając w zakładkę Czytaj dalej.

 

Czytaj dalej

Odpowiedź Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

15.04.2020 r.

Zarząd SBM STOKŁOSY przekazuje do wiadomości odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na pismo dotyczące interpretacji zakresu i zastosowania programów współfinansujących przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych do klatek schodowych istniejących budynków wielorodzinnych. Na dzień udostępnienia niniejszego pisma nie uzyskano odpowiedzi jeszcze z Ministerstwa Rozwoju.

Czytaj dalej
< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 184 > >

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ STOKŁOSY NIE ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM WCZEŚNIEJ TERMINIE 27 CZERWCA 2020 R.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie 27 czerwca 2020 r.

W ocenie Zarządu, którą podziela Rada Nadzorcza, w najbliższych tygodniach nie będzie warunków do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne jego uczestnikom i w zgodności z wprowadzonymi na czas epidemii przepisami sanitarnymi.
Mając powyższe na uwadze, Walne Zgromadzenie zostaje przełożone na okres po zniesieniu stanu epidemii lub ograniczeń sanitarnych dotyczących zgromadzeń. Najwcześniejszy, realny termin jego odbycia, to wrzesień 2020 r.

Dalsze informacje w przedmiocie organizacji Walnego Zgromadzenia będą przekazywane na bieżąco.

Administracja SBM STOKŁOSY