Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności

"URSYNOWSKIE KWIATY" FESTYN EKOLOGICZNY

27.04.2018 r.

Szanowni Mieszkańcy

27.04.2018 r.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2018 r. ustawy z dnia 20.07.2017 r. zmieniającej ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, członkami spółdzielni z mocy prawa stają się osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali. W przypadku gdy spółdzielcze prawo do lokalu przysługuje kilku osobom, członkiem może być jedna z ich, chyba że prawo przysługuje wspólnie małżonkom. Członkostwo nabywa się z mocy prawa i nie podlega ono wypowiedzeniu.

 

W związku z powyższym spółdzielnia dokonała przyjęcia określonych osób do rejestru członków oraz wykreślenia z rejestru osób nie posiadających prawa do lokalu. Stosowne pisma informujące w tym zakresie zostały dostarczone do zainteresowanych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego z biurem SBM STOKŁOSY lub bezpośrednio do siedziby Spółdzielni do pokoju 115.

 

DOT. SYMFONII 4

25.04.2018 r.

APEL URZĘDU DZIELNICY URSYNÓW

25.04.2018 r.

Zamiana mieszkania

25.04.2018 r.

< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 56 > >