Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych stron Spółdzielni za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Całodobowe Biuro Zgłoszeń Awarii:
22 641 87 14
Dodatkowy numer awaryjny
wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni:
663-64-65-65

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE DOBUDOWY WIND W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W ZASOBACH SBM STOKŁOSY

18.10.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

       Zarząd SBM STOKŁOSY uprzejmie informuje, że realizując Państwa wieloletnie postulaty- uchwałą Nr 11/18 z dnia 26.04.2018 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY przyjęła Regulamin funduszu środków finansowych na budowę wind osobowych w zasobach mieszkaniowych (budynkach wielorodzinnych) Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej STOKŁOSY. (powołany Regulamin dostepny po kliknięciu).

 

Jednocześnie, informujemy, że na skutek przeprowadzonej przez Spółdzielnię oceny technicznej ustalono, że we wskazanych budynkach z tabeli (przedmiotowa tabela wskazująca lokalizację dostępna po kliknięciu)  istnieje techniczna możliwość dobudowy wind osobowych. Przeprowadzenie inwestycji jest ułatwione w przypadku gdy Spółdzielnia dysponuje zgodą m.st. Warszawy na wykonanie prac budowlanych i decyzją o warunkach zabudowy.

 

Jednocześnie przedstawiamy procedurę wnioskowania o dobudowę wind osobowych zatwierdzoną w Regulaminie:

 

  1. Członkowie Spółdzielni mogą wystąpić do Spółdzielni z wnioskiem dotyczącym oceny technicznych możliwości dobudowy windy osobowej. Wniosek może dotyczyć niewyposażonej w windę osobową klatki schodowej budynku wielorodzinnego. Wniosek powinien być poparty podpisami więcej niż 50% członków posiadających prawa do lokali na danej klatce schodowej. 
  2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej, Spółdzielnia (lub inny podmiot na jej zlecenie) dokonuje oceny technicznych możliwości budowy windy osobowej w klatce schodowej, której dotyczy wniosek. O wynikach oceny, a także szacunkowych kosztach realizacji inwestycji Spółdzielnia informuje wnioskodawców.
  3. Po otrzymaniu dokumentu określającego szacunkowy koszt inwestycji członkowie są uprawnieni do złożenia wniosku o dobudowę windy do danej klatki schodowej. Wniosek ten powinien być podpisany przez wszystkie osoby  zobowiązujące się do finansowania budowy windy  oraz dodatkowo powinien zawierać deklarację o wyrażeniu zgody na finansowanie dobudowy windy.
  4. Po wpłynięciu do SBM STOKŁOSY wniosku spełniającego w/w wymogi zostanie sporządzona wycena. Na podstawie wyceny Zarząd sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy inwestycji wraz ze wskazaniem z jakich źródeł finansowania może zostać utworzony fundusz na dobudowę windy.
  5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej  Spółdzielnia przesyła do wszystkich osób obowiązanych do finansowania dobudowy windy umowę na finasowanie dobudowy windy osobowej.
  6. Warunkiem przystąpienia przez Spółdzielnię do prowadzenia inwestycji polegającej na dobudowie windy osobowej do danej klatki schodowej jest podpisanie i przekazanie do Spółdzielni podpisanych umów na finansowanie dobudowy windy osobowej przez wszystkie Osoby wnioskujące o dobudowę windy osobowej, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wysłania przez Spółdzielnię.

KONCERT "REQUIEM" WOLFGANGA AMADEUSZA MOZARTA W WYKONANIU 90-CIO OSOBOWEGO CHÓRU

18.10.2018 r.

Zapraszamy naszych mieszkańców na koncert "Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu 90-cio osobowego chóru złożonego z Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Zespołu Wokalnego Ars Chori, Warszawskiego Chóru Papieskiego i Grodziskiego Chóru Kamerlanego Cantata.

Koncert odbędzie się 20 października (sobota) o godz. 19 w Kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3.

WYKŁAD - ROLA WYBITNYCH POLAKÓW W NARODZINACH II RZECZYPOSPOLITEJ

17.10.2018 r.

Zapraszamy mieszkanców w dniu jutrzejszym, 18 października (czwartek) o godz. 19, do Czytelni Naukowej nr XIV, ul. Lachmana 5 na wykład prof. Mariana Marka Drozdowskiego, poświęcony losom Polaków zasłużonych dla odzyskania niepodległości. 

 

OGŁOSZENIE DOT. A. ROMOCKIEGO MORRO 16

16.10.2018 r.

W związku z przebudową wodociągu - inwestor Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w m. st. Warszawie, informuję że nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 17.10.2018 r. od godziny 8.00 do godziny 16.00 w budynku wielorodzinnym przy ul. A. Romockiego MORRO 16. 

BEZPŁATNE WARSZTATY SAMODZIELNEGO PRZYGOTOWYWANIA ZABAWEK WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DZIECKA

16.10.2018 r.

Zapraszamy naszych najmłodszych na bezpłatne warsztaty samodzielnego przygotowywania zabawek, które odbędą się 18 października (czwartek) o godz. 18 w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12 B.

Podczas warsztatów dzieci poznają różne rodzaje zabawek i ich właściwości oraz możliwości wykorzystania w taki sposób, aby jak najbardziej efektywnie wspomagać rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dziecka. 

< < 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 94 > >