Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

dot. budynku ZWM 15

28.03.2024 r.

dot. budynku ZWM 14

28.03.2024 r.

Nasze Stokłosy wydanie dziewiąte

28.03.2024 r.

Czytaj dalej

Zamknięte biuro spółdzielni w dniu 29.03.2024r.

26.03.2024 r.

DYŻUR RADY NADZORCZEJ W KWIETNIU 2024 R.

 

Warszawa,26.03.2024r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza  SBM STOKŁOSY uprzejmie  informuje, że kolejny termin dyżuru dla Mieszkańców został ustalony na 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Spółdzielni (pok. 120).

Członkowie zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami Rady Nadzorczej proszeni są o uzgodnienie  terminu osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:

          22 545 30 46 lub 501 864 408 lub rada@stoklosy.com.pl

Prosimy, by zgłoszenie zawierało tematy do omówienia, co pozwoli członkom Rady Nadzorczej na przygotowanie się do spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

                                                               Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

REGULACJA GRUNTU W ENKLAWIE SYMFONII 1-5

20.03.2024 r.

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że we wtorek 19 marca b.r. Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Ursynów oraz Członkowie Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY zawarli przed notariuszem umowę oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod pięcioma budynkami wielorodzinnymi przy ulicy Symfonii.

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej będącej własnością m.st. Warszawy, położonej w Warszawie przy ul. Symfonii 1, 2, 3, 4 i 5, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 5/20 i nr 26/6 z obrębu 1-10-02 o łącznej powierzchni 1,7969 ha, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie na rzecz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY nastąpiło na podstawie art. 208 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na okres 99 lat, bez przetargu i bez obowiązku wniesienia pierwszej opłaty.

To pierwsza tego typu umowa zawarta ze Spółdzielnią STOKŁOSY, na której zawarcie oczekiwaliśmy od 1995 roku.

 

                                                                                             Z poważaniem,

                                                                          Zarząd i Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

Czytaj dalej

Zbigniew Janas w Domu Kultury STOKŁOSY

11.03.2024 r.

W styczniu 2024 ukazała się książka Zbigniewa Janasa „Spotkania. Każde pozostawia ślad”. Opowiada w niej o swoich spotkaniach z wieloma ludźmi, o sporach z nimi, o działalności na rzecz przemian ustrojowych w Polsce.

Zbigniew Janas w latach 1974 - 1978 pracował jako maszynista kolejowy w Elektrowozowni Warszawa Ochota, a w następnych trzech latach jako elektromonter w Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus. W latach 1978–1980 współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników. Kierował związkiem „Solidarność” w Ursusie. Od 1981 wchodził w skład Komisji Krajowej. Podczas stanu wojennego ukrywał się, zasiadał w podziemnych władzach  „Solidarności”. W latach 1989 – 2001 był posłem na Sejm.

 

Spotkanie ze Zbigniewem Janasem odbędzie się w piątek, 15 marca 2024 o godz. 18.00 w Domu Kultury STOKŁOSY przy ul. Lachmana 5.

Współorganizatorami spotkania są: Dom Kultury STOKŁOSY, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Stokłosy.

Patronat prasowy: Nasze Stokłosy.

 

SĄD ZAREJESTROWAŁ ZMIANY W STATUCIE SBM STOKŁOSY

11.03.2024 r.

 

       W dniu 6 marca 2024 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wpisał w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmieniony statut SBM STOKŁOSY, przyjęty uchwałą nr 11/23 przez XV Walne Zgromadzenie w dniu 7 października 2023 r. Tym samym,
z dniem tym, zmieniony statut stał się obowiązującym prawem w naszej Spółdzielni.

            Zwracam uwagę, że jedną z wielu konsekwencji zmian w statucie jest zmiana nazwy dotychczasowych Komitetów Domowych na Rady Nieruchomości.

 

                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                        Krzysztof Berliński

                                                                                        Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

W załączeniu:

1.Statut SBM STOKŁOSY

2.Zaświadczenie o wpisie

3.Postanowienie

DYŻUR RADY NADZORCZEJ W MARCU 2024 R.

 

Warszawa, 26.02.2024r.

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza  SBM STOKŁOSY uprzejmie  informuje, że kolejny termin dyżuru dla Mieszkańców został ustalony na 18 marca 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Spółdzielni (pok. 120).

Członkowie zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami Rady Nadzorczej proszeni są o uzgodnienie  terminu osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:

          22 545 30 46 lub 501 864 408 lub rada@stoklosy.com.pl

Prosimy, by zgłoszenie zawierało tematy do omówienia, co pozwoli członkom Rady Nadzorczej na przygotowanie się do spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

                                                               Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

ZEBRANIE INAUGURACYJNE KOMITETU DOMOWEGO BUDYNKU PRZY UL. KONCERTOWEJ 11

21.02.2024 r.

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 126 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl