Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ KONSULTACJE NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

festyn ekologiczny "Ursynowskie kwiaty - odsłona jesienna"

05.10.2023 r.

PETYCJA DO RADNYCH M. ST. WARSZAWY

04.10.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o uruchomieniu petycji do Członków Komisji Ładu Przestrzennego m. st. Warszawy w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego. Petycja opublikowana jest pod adresem: www.planstoklosy.pl.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału i poparcia tych działań własnym głosem.

Pełna treść zaproponowanych zmian do projektu mpzp znajduje się pod adresem:

https://www.planstoklosy.pl/wp-content/uploads/2023/09/20230922-POPRAWKI-MPZP-Ciszewskiego-Jastrzebowskiego.pdf

 

                                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                               Zarząd SBM STOKŁOSY

 

dot. statutu sbm stokłosy

03.10.2023 r.

Zebranie Inauguracyjne Komitetu Domowego budynku przy ul. Bacewiczówny 7

25.09.2023 r.

SPOTKANIA W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE

21.09.2023 r.

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących
zmian w Statucie SBM STOKŁOSY

 

     W związku z zaplanowaną na dzień 7 października 2023 r. kontynuacją obrad XV Walnego Zgromadzenia, w trakcie których będzie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie zmian w Statucie SBM STOKŁOSY, zapraszam do udziału w spotkaniach informacyjnych, dedykowanych przypomnieniu i omówieniu tych zmian.

     Spotkania odbędą się w dniach 26, 27, 28 i 29 września 2023 r. o godz. 17.00, w biurze Spółdzielni, w sali nr 121 i będą prowadzone przez członków Komisji Statutowej XIII Walnego Zgromadzenia.

     Projekt Statutu, z zaznaczonymi kolorem zmianami, dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładce Komisja Statutowa, jako załącznik do Komunikatu z dnia 16 maja 2023 r. Wersję papierową można otrzymać w biurze Spółdzielni u Pani Katarzyny Pazik, pokój 110, tel. 22 545 30 47, e-mail k.pazik@stoklosy.com.pl.  

 

Z poważaniem,

Krzysztof Berliński

Prezes Zarządu SBM STOKŁOSY

kontynuacja XV WALNEGO ZGROMADZENIA

14.09.2023 r.

 

 

 

SPOTKANIE WS MPZP 19 WRZEŚNIA

14.09.2023 r.

DYŻURY RADY NADZORCZEJ

12.09.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza  SBM STOKŁOSY uprzejmie  informuje, że kolejny termin dyżuru  dla Mieszkańców został ustalony na 18 września 2023 r. (poniedziałek) w siedzibie Spółdzielni (pok. 120).

Członkowie zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami Rady Nadzorczej proszeni są o uzgodnienie  terminu osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:

          22 545 30 35 lub 501 132 761 lub rada@stoklosy.com.pl

Prosimy, by zgłoszenie zawierało tematy do omówienia, co pozwoli członkom Rady Nadzorczej na przygotowanie się do spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

                                                               Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

Spotkanie ws MPZP 6 września

31.08.2023 r.

WYSTĄPIENIE MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW URSYNOWA DO RADNYCH M. ST. WARSZAWY W SPRAWIE UCHWALENIA MPZP PO PÓŁNOCNEJ STRONIE ULICY CISZEWSKIEGO

29.08.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY uprzejmie informuje, że w dniu 28.08.2023 r. (poniedziałek), Prezes Zarządu Pan Krzysztof Berliński wraz z przedstawicielem mieszkańców Panem Jeremim Czarneckim dostarczyli do Biura Rady m. st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki kolejny wniosek Mieszkanek i Mieszkańców Ursynowa skierowany do Radnych m. st. Warszawy, dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.                             

W załączeniu udostępniamy do Państwa wglądu kopię pisma przewodniego do Biura Rady m. st. Warszawy z potwierdzeniem wpływu do Biura Rady w dniu 28.08.2023 r. wraz z pięcioma kartami podpisów.

 

1.Kopia pisma przewodniego do Biura Rady m.st.Warszawy.

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 122 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl