Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KONTROLE RADY NADZORCZEJ FUNDUSZ CELOWY NASZE STOKŁOSY KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON KONSULTACJE

Aktualności

REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

19.02.2024 r.

– ENKLAWA STOKŁOSY 1, 2/4, 6, 7 ORAZ WOKALNA 3

19.02.2024 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem SBM STOKŁOSY w sprawie zwrotu części działki ewidencyjnej nr 24/3 z obrębu 1-10-09 (dawna działka nr 31 z obrębu 248) obejmującej fragment gruntu w enklawie przy ul. Stokłosy 1, 2/4, 6, 7 i Wokalna 3 (postępowanie oznaczone nr 3 na załączonej mapie) w dniu 13.12.2023 r. Starosta Piaseczyński umorzył prowadzone w tej sprawie postępowanie, a to w związku z cofnięciem wniosku przez spadkobierców dawnych właścicieli. Oznacza to, że w enklawie tej nie ma już żadnych nierozstrzygniętych roszczeń dawnych właścicieli lub ich spadkobierców.

Informujemy, że ww. decyzja jest ostateczna.

 

****************************

REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW – ENKLAWA SYMFONII 1,2,3,4,5

19.02.2024 r.

 SZANOWNI MIESZKAŃCY

 

W związku z prowadzonymi pracami w celu regulacji tytułów prawnych do nieruchomości z zasobu SBM STOKŁOSY, z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.01.2024 r. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał zarządzenie nr 196/2024 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste SBM STOKŁOSY obszaru w enklawie Symfonii 1, 2, 3, 4 i 5, obejmującej działki ewidencyjne nr 5/20 i nr 26/6 z obrębu 1-10-02, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA5M/00492493/9, wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie.

Jednocześnie z oddaniem tego gruntu w użytkowanie wieczyste nastąpi ustanowienie odpowiednich i uzgodnionych wcześniej służebności gruntowych prawa przejścia i przejazdu na nieruchomościach oddawanych w użytkowanie wieczyste SBM STOKŁOSY i nieruchomościach sąsiednich. Dzięki temu zabezpieczone będzie prawo do poruszania się mieszkańców enklawy po nieruchomościach sąsiednich, nienależących do SBM STOKŁOSY na niezmienionych zasadach, jak i podobne prawa mieszkańców terenów sąsiadujących z enklawą SBM STOKŁOSY do poruszania się po terenach tej enklawy SBM STOKŁOSY.

Niezwłocznie po potwierdzeniu woli ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz SBM REGULACJA STANU PRAWNEGO GRUNTÓW STOKŁOSY przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, Zarząd SBM STOKŁOSY przystąpi do prac związanych z przygotowaniem i uzgodnieniem warunków oddania przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, co pozwoli na uregulowanie tej kwestii w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco.

Komunikat o awarii sieci ciepłowniczej - VEOLIA

14.02.2024 r.

 

 

Czytaj dalej

Postawmy wymagania radnym

07.02.2024 r.

Teraz SBM STOKŁOSY dzierżawi nieruchomości, na których stoją nasze budynki mieszkalne. Od wielu lat czekamy na ustanowienie użytkowania wieczystego a w następnej kolejności na własność. Co w tej sprawie zrobili dla nas radni?

Chcieliśmy odpowiadających nam miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Widzimy co radni uchwalili.

Wiemy co zależy od nas czyli od Walnego Zgromadzenia SBM STOKŁOSY, od Rady Nadzorczej i od Zarządu Spółdzielni. Wiele naszych interesów, standard osiedla zależy jednak od samorządu terytorialnego. Dlatego sporządźmy listę zadań, których realizacji wymagać będziemy od radnych dzielnicowych i miejskich.

W piątek, 9 lutego 2024 r. o godz. 17.30 w Domu Kultury STOKŁOSY przy  ul. Lachmana 5 odbędzie się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Stokłosy, debata o sprawach osiedla jako części samorządowej wspólnoty Dzielnicy Ursynów. Zostaną na niej przedstawione postulaty wobec przyszłych radnych. Wysłuchane i omówione zostaną oczekiwania mieszkańców. Sprawy, które uzyskają poparcie zostaną wpisane do programu wyborczego.

 

                             Zarząd Stowarzyszenia

     Leszek Błaszczyk, Janusz Szcześniak, Andrzej Rogiński

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ SBM STOKŁOSY W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ i DYŻURÓW w I PÓŁROCZU 2024 r.

06.02.2024 r.

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się w terminach przedstawionych poniżej:

- 8 lutego 2024,

- 26 lutego 2024,

- 11 marca 2024,

- 25 marca 2024,

- 8 kwietnia 2024,

- 22 kwietnia 2024,

- 6 maja 2024,

- 20 maja 2024,

- 3 czerwca 2024.

Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej w czerwcu 2024 r. są uzależnione od terminu XVI Walnego Zgromadzenia.

 

2. Ustala się następujące terminy dyżurów członków Rady Nadzorczej:

- 19 lutego 2024,

- 18 marca 2024,

- 15 kwietnia 2024,

- 13 maja 2024.

Termin czerwcowy zależny od terminu XVI Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                       Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

DYŻUR RADY NADZORCZEJ W LUTYM 2024 R.

 

                                                                                        Warszawa,31.01.2024r.

Szanowni Państwo,

    Rada Nadzorcza  SBM STOKŁOSY uprzejmie  informuje, że kolejny termin dyżuru dla Mieszkańców został ustalony na 19 lutego 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Spółdzielni (pok. 120).

Członkowie zainteresowani spotkaniem z przedstawicielami Rady Nadzorczej proszeni są o uzgodnienie  terminu osobiście, drogą telefoniczną lub mailową:

          22 545 30 46 lub 501 864 408 lub rada@stoklosy.com.pl

Prosimy, by zgłoszenie zawierało tematy do omówienia, co pozwoli członkom Rady Nadzorczej na przygotowanie się do spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

                                                               Rada Nadzorcza SBM STOKŁOSY

„WIECZÓR KOLĘD” w DK STOKŁOSY

17.01.2024 r.

Zapraszamy Państwa na nastrojowy "Wieczór Kolęd" w wykonaniu zespoły kameralnego OKTAWA.
Grupa przyjedzie do nas na specjalne zaproszenie z Lesznowoli, gdzie na co dzień pracuje przy tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury.
Podczas występu, który odbędzie się 28 stycznia (niedziela) w Domu Kultury Stokłosy, OKTAWA zaprezentuje najpiękniejsze polskie kolędy.


Początek koncertu o godzinie 18:00.
Wstęp wolny.

 

zmiana terminu odczytów i rozliczenia zimnej wody i jej podgrzania

04.01.2024 r.

Czytaj dalej

5 stycznia 2024 r. biuro spółdzielni będzie zamknięte

04.01.2024 r.

DYŻUR RADY NADZORCZEJ W STYCZNIU 2024R.

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 126 > >

Warszawa, dnia 07.06.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY przypomina, że od maja ubiegłego roku stacjonarna praca pracowników biura Spółdzielni odbywa się w pełnym zakresie.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 1.04.2022 r. Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00 oraz dodatkowo w każdą środę w godzinach od 13:30 do 15:30.

Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21).

Przypominamy, że po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl