Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK
ORAZ ZASTRZEŻEŃ
SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

Ogłoszenie - oferta pracy

15.02.2021 r.

 

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń mediów 

 


Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 1. ​Przygotowanie kalkulacji kosztów i przychodów za dostawę mediów (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda) do projektów planów i korekt planów gospodarczo-finansowych;
 2. Analiza prawidłowości realizacji poszczególnych składników planu gospodarczo-finansowego w szczególności w pozycjach dot. poniesionych kosztów i naliczonych przychodów za media;
 3. Kontrolowanie prawidłowości obciążeń za dostawę mediów i prowadzenie ewidencji zużycia mediów;
 4. Przygotowywanie kalkulacji zaliczkowych stawek miesięcznych opłat do naliczeń za użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych związanych z dostawą mediów;
 5. Przygotowywanie projektów uchwał dot. rozliczenia nadwyżek i niedoborów z tytułu dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody;
 6. Analiza dokumentów księgowych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych i innych przepisów;
 7. Bieżące wprowadzenie i księgowanie dowodów księgowych (energia cieplna, energia elektryczna, gaz, woda, podatek od nieruchomości, dzierżawa terenu, użytkowanie terenu);
 8. Sporządzenie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań gospodarczo-finansowych z działalności Spółdzielni.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomika);
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej (3 lata);
 • Znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • Znajomość zasad sporządzenia sprawozdań finansowych;
 • Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych (Microsoft Office);
 • Mile widziana znajomość programu księgowego Perseus, S.bit;
 • Dokładność, skrupulatność, sumienność, umiejętność myślenia analitycznego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Umowa o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnie Budowlano – Mieszkaniową STOKŁOSY”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Dokumenty prosimy przesłać na adres: SBM STOKŁOSY, ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 Warszawa bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stoklosy.com.pl


 

Aplikacje można składać do 26.02.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 


Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa STOKŁOSY z siedzibą w Warszawie przy ul. Jastrzębowskiego 22. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

SPRAWDZENIE ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO NA INSTALACJI WODNEJ - STOKŁOSY 2/4

11.02.2021 r.

SPRAWDZENIE ZAWORU ANTYSKAŻENIOWEGO NA INSTALACJI WODNEJ - SYMFONII 5

11.02.2021 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE AWARII SIECI CIEPŁOWNICZEJ - UL.BACEWICZÓWNY 7

08.02.2021 r.

PRZETARG NA WYMIANĘ INSTALCJI GAZOWEJ W TRZECH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH – LACHMANA 6, ZAMIANY 16, ZWM 6

28.01.2021 r.