Witamy w Stokłosach

Witamy na stronie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej STOKŁOSY. Znajdą tutaj Państwo wszelkie informacje i kontakty.

Osoby uprawnione mogą się logować do ukrytych treści za pomocą przycisku w prawym górnym rogu.

Zgłoś awarię

Zgłaszanie awarii w godzinach pracy Spółdzielni:
22 641 87 14
Numery telefonów awaryjnych do konserwatorów:
(wyłącznie po godzinach pracy Spółdzielni):
Hydrauliczna 668 585 550
Elektryczna 602 455 928
Gazowa 602 585 688
Dźwigowa 501 156 344
Dźwigowa 509 920 397
Dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
Domofonowa 22 424 99 89
Domofonowa 601 218 696

Telefony Alarmowe

Telefon Alarmowy

Pogotowie

Straż

Policja

Straż Miejska

Pogotowie Gazowe

Pogotowie Energetyczne

112

999

998

997

986

992

991

Godziny pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

8.00 – 16.00

bez przyjęć

Kontakt Napisz maila KOMISJA STATUTOWA ZGŁASZANIE USTEREK ORAZ ZASTRZEŻEŃ SPRAWY TERENOWO - PRAWNE DOKUMENTY I DANE FINANSOWE LOKALU WYWÓZ NIECZYSTOŚCI DOBUDOWA WIND OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH GARAŻE Dofinansowanie z PFRON

Aktualności

VEOLIA - komunikat dot. sieci ciepłowniczej

16.08.2021 r.

PONOWNE WYSTĄPIENIE

13.08.2021 r.

 

Z uwagi na brak dalszych informacji w sprawie pism z dnia 22.03.2021 r. skierowanych do Prezydenta m.st. Warszawy (L.dz. NO/1286/21), Rady m.st. Warszawy (L.dz. NO/1285/21) oraz Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (L.dz. NO/1253/21), Zarząd SBM STOKŁOSY pismami z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3724/21, L.dz. NO/3725/21, L.dz. NO/3726/21) zwrócił się o aktualne informacje.

 

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją:

  1. pismo do Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3724/21);
  2. pismo do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy  z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3725/21);
  3. pismo do Rady m.st. Warszawy z dnia 12.08.2021 r. (L.dz. NO/3726/21).

Dot. mieszkańców budynku przy ul. Stokłosy 1

13.08.2021 r.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

12.08.2021 r.

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 2.06.2021 r. odbyło się spotkanie w siedzibie Spółdzielni między Prezesem Zarządu SBM STOKŁOSY a Panem Dariuszem Mikołajczykiem Menadżerem Funduszu Pożyczkowego i Pani Ewy Sawickiej Specjalisty ds. Pożyczek z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

 

Przedstawiciele Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości wyrazili żywe zainteresowanie współpracą z Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową STOKŁOSY. Wskazali, że Spółdzielnia posiada stosowne podmiotowe uprawnienie do wystąpienia o skorzystanie z programu współfinansującego przedsięwzięcie w postaci dobudowy wind osobowych w klatkach schodowych. Jednocześnie zwrócono uwagę, że mimo spełnienia kryteriów, Spółdzielnia zetknie się z problemem uzyskania pozwolenia na budowę wind z uwagi na obecną treść Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.05.2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

 

Na spotkaniu podjęto ustalenia, że Zarząd Spółdzielni Budowalno-Mieszkaniowej STOKŁOSY będzie informował, na bieżąco o postępach zmierzających do zmiany ww. Zarządzenia.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

Inwentaryzacja w enklawie domów jednorodzinnych - I ETAP

11.08.2021 r.

 

Szanowni mieszkańcy!

 

W dniach 16 - 20 sierpnia 2021 r. (poniedziałek- piątek)

w godzinach: 9:00-15:00

w enklawie domów jednorodzinnych

planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji dla potrzeb wyodrębnienia samodzielnych lokali (w szczególnych przypadkach będą również wykonywane pomiary w sobotę w dniu 21 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00 - 18:00).

Dokumentacja wykonywana jest na zlecenie SBM STOKŁOSY z siedzibą przy ul. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o umożliwienie projektantom dostępu do domów mieszkalnych oraz boksów garażowych.

 

Zarząd SBM STOKŁOSY

 

Kontakt z wykonawcą: Usługi geodezyjne Izabela Nawrot, tel. 501 014 456, e-mail: izanawrot7@pl.

 

 

< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 204 > >

Warszawa, dnia 6.05.2021 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Zarząd SBM STOKŁOSY informuje o przywróceniu od dnia 5 maja 2021r. w pełnym zakresie stacjonarnej pracy pracowników biura Spółdzielni. Jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne obsługa mieszkańców nadal pozostanie ograniczona. Interesanci będą obsługiwani na bieżąco przy stanowisku znajdującym się przed wejściem do biura SBM STOKŁOSY.

Informujemy jednocześnie, że od dnia 10 maja b.r. Prezes Zarządu wznawia przyjęcia interesantów. Na spotkanie z Prezesem można umawiać się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 545 30 21). Obsługa w powyższym zakresie będzie się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, w pokoju nr 7, w lewym skrzydle budynku administracyjnego (piętro I).

W dalszym ciągu funkcjonuje skrzynka podawcza przed wejściem do Biura SBM STOKŁOSY. Obsługa telefoniczna realizowana jest na bieżąco.

Od 01 stycznia 2021 r. po godzinach pracy biura dostępne są dla Państwa następujące numery telefonów awaryjnych do konserwatorów poszczególnych branż:

Hydrauliczna
668 585 550
Elektryczna
602 455 928
Gazowa
602 585 688
Dźwigowa
• dla budynków Stokłosy 6 kl. I, Zamiany 14 kl. I, Zamiany 15 kl. I
509 920 397
• dla pozostałych budynków
501 156 344
Domofonowa
22 424 99 89 lub 601 218 696
kancelaria@stoklosy.com.pl
sekretariat@stoklosy.com.pl